DELA

Samordna gatuarbeten

Det ifrågasattes i en insändare häromdagen varför man inte sätter igång arbetet med Ålandsvägen på samma sätt som man gjort tidigare med exempelvis Storagatan.

Man kan ta en titt på Högbackagatan och se hur arbetena där har utförts/utförs!

På Högbackagatan har stadens arbeten i egen regi pågått sedan våren 2016. Arbetena sker med inhyrda maskiner som anlitas av staden mot timdebitering. Det är enkelt att multiplicera antalet maskiner med kostnaderna per timme så vet man vad kalaset kostar per timme.

Nu har arbetena framskridit till norra ändan av Högbackagatan och man har börjat fundera på om man kommer att ha en grusgata i vinter med tanke på snöplogning.

Det börjar bli i senaste laget att kunna utföra asfalteringen denna höst. Man har redan utfört reparationer på nylagda rör, vilket i och för sig är förvånande eftersom gatan i stort sätt varit avstängd förutom trafik till tomterna. Varför man ytterligare blir betänksam huruvida man kommer att hinna asfaltera gatan i höst är det att nu har man plötsligt börjat gräva upp gatan från söder för att lägga ner fjärrvärme i gatan. Här tycker man att man kunde ha utfört detta arbete när gatan var uppgrävd för övriga arbeten och inte nu när den är återställd och borde asfalteras.

Det borde nog gå att samordna arbeten i gatorna så att dessa kan utföras samtidigt. Man borde sätta sig ner och räkna vad arbeten i egen regi kostar och jämföra detta med arbeten som utförs mot anbud. Det är ytterst viktigt att inhyrda maskiner måste vara effektiva till 100procent och absolut inte stå stilla i väntan på arbete. Detta är ett ansvar som måste ligga på arbetsledningen. Man bör absolut inte ha maskiner på jobb utan effektiv sysselsättning och låta timtaxan ticka. Det vore intressant att få en redogörelse var kostnaderna för Högbackagatan ligger idag och jämföra med de beräknade kostnaderna på Ålandsvägen, det vill säga 100 000 euro per månad. Jag tror nog att skillnaden inte är så stor trots gatans utformning.

Sten-Åke Häggblom