DELA

Sammanslagning nödvändig

Den nödvändiga kommunreformen på Åland som landskapsregeringen driver på ett seriöst och sakligt sätt, obstrueras just nu på ett tvivelaktigt sätt av centern. Det är alltid enklare att var reaktionär och stå ivägen för famtiden än att skapa den.

Som båda lokaltidningarna konstaterat på sina ledarsidor nyligen har centerns ordförande Jörgen Pettersson haft svårt att få ihop en saklig argumentation emot en förändring av kommunstrukturen. Det beror enligt min mening på att JP innerst inne, som den tänkande människa han är, mycket väl vet att detta måste göras.

Men det innehåller tyvärr minst 2 problem för honom och hans parti. Ett: de får inte vara med och dela på den politiska äran för denna historiska och avgörande strukturåtgärd. Två: centerns maktställning i de små åländska kommunernas beslutande organ hotar att försvinna eller åtmninstone beskäras rejält.

Strukturförändringar måste i princip alltid förverkligas genom lagstiftning. Principen är densamma inom företag och stora organisationer. Därför att det i det långa loppet är bäst helheten och på det sättet får man också ut de förväntade fördelarna snabbastmöjligt Om man gör som en del i debatten, ser det på mikronivå i strukturen, så blir det fel perspektiv.

Landskapsregeringen ser det från hela Ålands synvinkel och det är ansvarsfullt. Företrädare för tex. centern ser det ofta från sin egen lokala synvinkel och vill ha ”dyra” suboptimeringar istället för lösningar som gynnar oss alla ålänningar på lång sikt. Att man sedan kan fråga sig varför man i liggande 5 kommunersförslag har placerat Eckerö/Hammarland med Norr Åland och inte Södra, är en annan sak.

Vi har idag på Åland åtmistone 6-7 kommuner som i sina budgetar för 2017 har mera, lika mycket eller nästan lika mycket landskapsandelar som skatter på intäktssidan. Denna enkla kunskap borde mana till eftertanke. Flere av dessa, om inte alla, lider dessutom av dilemmat att större delen av kommunens arbetsföra befolkningenär sysselsatta i en annan kommun, eftersom det egna näringslivet är för svagt och outvecklat.

Dvs., lite tillspetsat, de livskraftiga kommunerna skickar kontinuerligt pengar på posten till de mindre livskraftiga, plus att de skapar arbetsplatser i sitt näringsliv där de förstnämndas innevånare kan få ett arbete och en utkomst. Det här är ett av de grundläggande problemen i vår kommunstruktur på Åland idag.

I centralorten , dvs. Mariehamn och Jomala, bor idag över hälften av Ålands befolkning. Här produceras över 70 procent av Ålands BNP, alltså summan av värdet av producerade varor och tjänster. I praktiken är alltså centralorten redan Ålands ekonomiska draglok på många sätt. Om det vore möjligt, anser jag personligen, skulle den absolut bästa lösningen för oss alla och den första strukturåtgärden, vara att slå samman dessa två kommuner och göra Ålands motor ännu smartare och attraktivare.

Det är bara att läsa in sig på vad Helsingforsregionen betyder för Finlands och Stockholmsområdet för Sveriges utveckling och framgång, så förstår man den ide’n. Dvs det är inte något jag eller ens landskapsregeringen har hittat på, utan en strukturell, modern samhällsrörelse som inte går att stoppa, utan tvärtom vi måste justera våra strukturer så att vi kan ta tillvara den och göra den till ett verktyg för allas vår gemensamma utveckling och framgång på Åland. Detta faktum borde också JP och centern besinna.

Björn Geelnard (MSÅ)