DELA

Sammandrag av enkäten om basinkomst, del 2

De första sju påståendena i enkäten var alla sådana som vanligtvis brukar föras fram som argument för basinkomst, vilket föranledde några att kommentera att dessa därmed skulle vara vinklade. Att ett påstående är ”vinklat” ligger ju i dess natur, annars är det inte ett påstående utan ett faktum. Självklart kan det finnas också negativa effekter med basinkomst. Det som dock borde avgöra är ifall man tror att basinkomst skulle kunna medföra tillräckligt många positiva effekter för att man ska anse att systemet är värt att utredas och testas. Det framkom också kritik över att ingenting nämndes om finansieringen. Att ge förslag på hur basinkomsten skall finansieras i enkäten var inte relevant eftersom det hör till de saker som skulle ingå i en eventuell utredning. Tanken bakom vårt upplägg var att de, som eventuellt hade svarat med en hög siffra på de flesta av dessa sju ”positiva påståenden”, skulle stanna upp och tänka till vid det sista som löd: Basinkomst är ett förslag vars ekonomiska möjligheter och effekter för Åland bör utredas. Därför kommer jag att driva frågan om basinkomst i lagtinget/regeringen. Den logiska följden vore ju att man, om man överensstämde i de tidigare påståendena, skulle understöda en utredning. Det framkom dock ganska tydligt att några kandidater inte hade lust att begrunda frågorna utan markerade sitt motstånd mot hela basinkomstidén genom att t.ex. skriva ettor rakt av på varje påstående.

14 kandidater svarade 1 (= helt emot att basinkomst utreds):

Camilla Andersson (C): Jag tycker att det låter bra men att det inte skulle fungera praktiskt. Anders Eriksson (ÅF), Jill Fredrickson (C), Annika Hambrudd (C), Anita-Husell Karlström (C): Jag anser inte att skattemedel ska användas till att ge en automatisk inkomst till alla, Anna Holmström (C) Gav fulla 5 poäng på alla påståenden, men kommenterade: Jag ser det som helt orealistiskt att landskapet Åland skulle ha ekonomiska möjligheter till att samtliga medborgare skulle få en ”grundlön” på 1000€ per månad utan någon som helst motprestation, Harry Jansson (C), Lene-Maj Johansson (C): […]däremot ifrågasätter jag starkt varför man ska få pengar utan att prestera, kan det inte vara så att detta är ett sätt för den som inte vill arbeta att smita förbi det?, Nils Manelius (ÅD): Att skapa ett system som garanterar livstidsuppehälle är vansinne, Cia Numelin (C), Anthonio Salminen (MSÅ): Om syftet är att öka drivkrafterna för arbete så är basinkomst kontraproduktivt för alla utom dagens bidragstagare, Jenny Schuhmeister (C): Min stora fråga till Basinkomst är hur man skulle finansiera detta och på bekostnad av vad? Danne Sundman (MSÅ): Basinkomst är ett horribelt förslag, ungefär som att legalisera cannabis[…]Hemska tanke. Jag är svårt emot, Wille Valve (MSÅ): Jag vill inte ha ett samhälle där du får pengar för att göra ingenting, det undergräver arbetsmoralen, samhällsutvecklingen och den personliga utvecklingen.

5 kandidater svarade 2 (=delvis emot att basinkomst utreds):

Jan-Erik ”Janke” Berglund (C), Axel Jonsson (ÅF): Att allt arbete skulle bli lönsamt stämmer förvisso, men det intressanta är ju om det blir MER eller MINDRE lönsamt att arbeta för merparten av medborgarna?, Sara Kemetter (S), Britt Lundberg (C): Det känns lite främmande i vår nordiska välfärdsmodell och demokrati som bygger på att alla ska sträva till att försörja sig och bidra till samhällets utveckling, Jörgen Pettersson (C).

Dan Jansén (S): Svarar ej på enkäten. Är inte för basinkomst. Veronica Thörnroos (C): Min uppfattning är att frågorna är vinklade och att enkäten inte ger en fullvärdig bild av begreppet basinkomst. Jag avstår därför ifrån att besvara den.

Enkäten avslutades med frågan: På vilket sätt skulle du förändra ditt liv om du fick en basinkomst på 1000€/månaden? Ganska många hoppade tyvärr över att svara. Om det har att göra med slarv vid ifyllandet, eller att personen helt enkelt inte har förmåga/vilja att föreställa sig hur det skulle vara är obekant. I den här frågan är det ointressant att namnge personerna eller deras partitillhörighet.

11 svarade att de förmodligen skulle gå ner i arbetstid. Orsaker som angavs var: För att få mer tid för familjen och vara mera hemma medan barnen är små, för att i större utsträckning kunna arbeta ideellt, delta i föreningsliv och talkoarbeten för samhällets bästa, för att det (åtminstone teoretiskt) skulle kunna ge arbetslösa en möjlighet till arbete, för att få mer tid att utveckla sitt eget företag och för att kunna förverkliga sina drömmar. 7 skulle fortsätta leva precis som nu, men några svarade att basinkomst skulle göra att de slapp oroa sig för ekonomin i en tid med snuttjobb, osäker arbetsmarknad och få ordinarie tjänster och några svarade att de skulle våga göra något nytt, t.ex. vuxenstudera. 3 svarade att basinkomst skulle ge en grundtrygghet för studerande, både under studietiden och efter examen då det är ovisst om man lyckas få ett jobb eller inte. Man skulle också våga ta upp studier på ålderns höst. 3 skulle starta ett eget företag, utveckla nya företagsidéer och samhällsprojekt. Det är mycket möjligt att jag skulle jobba betydligt mera om jag fick möjlighet att jobba med saker jag väljer själv snarare än vara tvungen att ta ett jobb för att försörja mig. 3 menade att deras liv inte skulle förändras alls, för 2 skulle det betyda en hel del/underlätta enormt och 1 skrev: Mitt liv skulle inte bli bättre. Jag hör till de lyckligt lottade som har ett jobb. Jag kan försörja mej. Dessutom är det viktigt att vara behövd och känna att jag är delaktig och gör nytta i samhället. Jag vill inte byta mitt jobb mot att vara utan jobbet men få basinkomst.

Hela enkäten finns att studera på https://sv.surveymonkey.com/results/SM-227LHYN2/

BINK- basinkomst Åland

gm Sonja Nordenswan