DELA

Sammandrag av enkäten om basinkomst, del 1

BINK är en åländsk intressegrupp på Facebook för personer som tror på, eller är nyfikna på, basinkomst. För att ta reda på hur våra lagtingskandidater ställer sig till förslaget utformade vi en enkät på nätet. Enkäten hade åtta påståenden som skulle graderas från 1-5, där 1 betydde ”helt av annan åsikt” och 5 att man var ”helt överens”. Till sist fanns en fråga ”På vilket sätt skulle du förändra ditt liv om du fick en basinkomst på 1000€/månaden?” samt utrymme för egna kommentarer. 62 kandidater från samtliga partier tog vara på möjligheten att framföra sin åsikt där. Ett stort tack till alla Er! Ett stort tack även till alla partisekreterare som såg till att informationen om enkäten gick ut till kandidaterna!

Vårt primära syfte med enkäten var att inför valet få fram vilka kandidater som anser att basinkomst är något som bör utredas och övervägas. Ett annat, lika viktigt syfte, var att få fram åsikter och tankar som kan ligga till grund för framtida diskussioner kring frågan. För att inte göra insändaren för lång tänkte vi dela upp resultatet av enkäten i två och börja med att redovisa vilka kandidater som har svarat 4-5 på påståendet: Basinkomst är ett förslag vars ekonomiska möjligheter och effekter för Åland bör utredas. Därför kommer jag att driva frågan om basinkomst i lagtinget / regeringen. Om personen har gett en kommentar som kan hänföras till just detta påstående har den, eller delar av den, tagits med. De kompletta svaren från var och en som deltog i enkäten finns att studera via följande länk https://sv.surveymonkey.com/results/SM-227LHYN2/

11 kandidater svarade 5: Peter Gabrielsson (C), Erica Granesäter (C): Jag tycker absolut detta är en intressant och vettig fråga att utreda. Om det visar sig att det skulle funka rent ekonomiskt för landskapet så kommer jag strida och driva saken vidare, Benn Haidari (Lib), Kåre Hampf (ObS), Böge Holmberg (C), Roger Höglund (C) Basinkomst och finansiering av detta är idag alltför luddigt. Rauli Lehtinen (Lib), Sisa Långqvist (Lib): Den skulle […] ge studerande, långtidsarbetslösa och personer med speciella behov en grund att stå på och ett människovärde. Utan skuld- och skambeläggande, Sofie Roxbäck (HI), Erica Scott (HI): Om vi inte är låsta i ekonomisk otrygghet kan vi lättare hitta nya vägar tillsammans, Anna Wiksten (S).

14 kandidater svarade 4: Silvana Fagerholm-Sjöblom (Lib): Basinkomst är intressant och bör utredas. Åsub kunde ges i uppdrag att göra en första utredning, Miina Fagerlund (S): Jag anser det viktigt att utreda hur basinkomst skulle påverka sjuk- och invalidpensionärer, Solveig Gestberg (Lib), René Janetzko (S), Minna Leskinen (HI): Jag tror att basinkomst skulle vara bra för dem som vill starta eget företag, för småföretagare och för konstnärer, Karin Lindbom (S): Jag tror att en basinkomst skulle underlätta för många, särskilt unga som trillar emellan stolarna och som kanske lider av psykisk ohälsa. Kurt-Ove Lindh (ÅF): Hela tanken kring basinkomst är mycket intressant och behöver absolut redas ut, Stig-Göran Nyman (C), Christina Sjöbacka-Bäck (C), Hedvig Stenros (S), Mikael Stjärnfelt (Lib): Om många gör likadant [d.v.s. går ner i arbetstid]kommer ett anställningsbehov att uppstå och fler får in en fot på arbetsmarknaden, t ex nyutbildade, Alexandra Strandell (HI), Stephan Toivonen (ÅD), Tony Wikström (S)[…] en basinkomst för de som tjänar allra minst tycker jag vore intressant att titta närmare på, för att utrota fattigdom och stigma kring detsamma.

Karl Fagerholm (S) hade hoppat över påståendet, men kommenterat: Bör helt klart utredas.Erica Sjöström (C) svarar 3 på påståendet, men kommenterar: Jag är positivt inställd till ett försöksprojekt med basinkomst någonstans i norden, att det följs och sedan utvärderas.

I vår andra insändare kommer vi att bemöta en del av den kritik av enkäten som framkom, ge en lista på vilka kandidater som gav ovanstående påstående siffrorna 1-2 samt ett referat från svaren på frågan ”På vilket sätt skulle du förändra ditt liv om du fick en basinkomst på 1000€/månaden?”

BINK- basinkomst Åland
arbetsgruppen för enkäten/Sonja Nordenswan