DELA

Samma regler ska gälla

Svar till Heidi Öst.

Beklagligtvis har mitt svar på din fråga till riksdagskandidaterna dröjt. Som du skriver i din insändare gäller enligt Självstyrelselagen att den som har hembygdsrätt har ”rätt att i stället för att fullgöra värnplikt tjänstgöra på motsvarande sätt vid lots- och fyrinrättningen eller i någon annan civilförvaltning” förutsatt att han flyttade till landskapet innan han fyllde tolv år, eller i praktiken ingen värnplikt.

Enligt min tolkning borde det inte ha någon betydelse varifrån man flyttat till Åland i det här avseendet. Om man flyttat hit innan man fyllde tolv år, är finsk medborgare och har åländsk hembygdsrätt skall samma regel gälla oavsett ursprungsland. Att man sedan kan få göra värnplikt om man så vill är en annan sak.

Om det skulle vara så att lagen tolkats olika i olika fall, vilket jag inte känner till, så kommer den saken säkert att uppmärksammas i samband med det pågående revisionsarbetet. Nu finns alla möjligheter att rätta till den här typen av eventuella problem.

Elisabeth Nauclér

Riksdagsledmot, kandidat nr 5