DELA

Samma möjligheter som i riket

I riket har riksdagen antagit Lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 (FFS 922/2016). Lagen innebär att jordbrukare i riket kan ansöka om statsborgen för banklån som förbättrar gårdens likviditet. Ansökningarna kan göras under tiden 1.12.2016–31.1.2017. I lån kan beviljas 30 000–110 000 euro och jordbrukaren kan få borgen för högst 70 procent av lånebeloppet.

Ålands Producentförbund yrkar på att även åländska jordbrukare skall kunna söka antingen landskapsborgen eller ta del av rikets system för statsborgen för gårdarnas tillfälliga likviditetsproblem.

Det är av mycket stor vikt för våra gårdar att kunna ta del av dessa stödmöjligheter eftersom vi bl.a. har ett mycket sämre stödsystem gällande avbytarstödet än i riket och dessutom i de flesta fall har lägre priser och högre kostnader i vår produktion. Som exempel kan nämnas mjölkproduktionen där de åländska producenterna får ett mycket lägre pris än vad producenterna i riket får.

Henry Lindström,

Vd Ålands Producentförbund