DELA

Samma misstag med Storagatan

Tekniska verket och politikerna som arbetar med Pommerns sarkofag har anlitat advokatbyrå DKCO I Mariehamn för summan 447 270 euro. Med moms blir summan 554 615, alltså över en halv miljon euro.

De som lämnat entreprenadanbud blir kallade till Mariehamn för beredning av små saker, utan någon mening, förutom att få räkningen att stiga. Och det gör den. När de kommer till Mariehamn möter de endast personer från DKCO, inte någon från tekniska verken eller politikerna.

Det händer mycket ofta och det är besvärande för personer som har annat att göra än resa till Mariehamn bara för att sitta och prata en stund.

Så Mariehamns stad måste byta advokatbyrå för att få ner kostnaderna ”sisådär” 70 procent.

Vid det lyckade ombygget av Storagatan-Strandgatan gjordes läggandet av gatstenar i gatan med öppen räkning, vilket betyder att anläggningsarbetena kostade 300 000 euro mer än förväntat. Arbetena har slutgranskats, inget protokoll har gjorts och stenbeläggningen är mycket bucklig att gå på och köra bil på. Att cykla där på vintern måste vara livsfarligt.

Hur gör tekniska verket nu då Ålandsvägen ska byggas om? Jo, precis på samma sätt. Samma misstag som med Storagatan – Strandgatan. Stenläggningen är från Kina och betalningen för sprängningsarbeten mot räkning så Mariehamnarna har nya fördyringar att vänta.

Vad skall vi göra för att få ett slut på detta onödiga slöseri med skattemedel? Kanske någon ansvarig på tekniska verket borde lämna sin post? Jag ber på mina bara knän, tjänstekvinnor som har makt inom stan, gör något åt det här för så här kan vi inte ha det.

Med hopp om snar förbättring,

Ralf Holmberg

Skattebetalare

Svar:

Angående kostnader för advokat så är angiven summa en fråga om en kostnad över flera år 2013-2016 och troligen även för flera förvaltningar.

Angående gatubyggnaden för Stora gatan så utfördes den inte på öppen räkning, i princip all stenläggning var inräknad i anbudspriset. Ökningen av kostnader beror främst på att anslutningar av den nya gatan till omgivande gator krävde mer arbete än beräknat.

Arbetena vid Stora gatan är utförda enligt handlingar och slutgranskade, hela entreprenadarbetet har följts upp i regelbundna arbetsplatsmöten och protokoll.

Arbetet med Ålandsvägen utförs som en entreprenad med fast anbudssumma, granitkantstenen som används är från Sverige, övrig granitsten är från Portugal. Eventuella tillkommande arbeten utförs enligt prislista i anbud.

Håkan Lindén

Projektchef