DELA

Samma etiska måttstock ska gälla för alla partier

Marcus Måtar vill uppenbarligen fortsätta debatten i media kring domstolens dom mot honom för grovt ocker, en dom som vunnit laga kraft och som han burit med sig in i Ålands lagting. För att bagatellisera sin egen och Obunden Samlings roll i frågan skjuter han budbäraren genom att lyfta fram gamla fall av kandidater med domar som redan processats i media för flera år sedan.

Tyvärr blir det närmast smaklöst när det fall han upprepade gånger pekar på handlar om en våldsutsatt kvinna som i kampen för sitt liv bröt mot finsk lag. Är det verkligen hedervärt? För mig är hon en hjälte som orkar kämpa vidare och hennes brott är för länge sedan sonat. Varför ska hon hängas ut i Marcus Måtars olyckliga vendetta?

I de flesta partier har det under årens lopp funnits kandidater som haft lindrigare eller allvarligare förseelser i bagaget. Om detta brukar medierna skriva vid varje val. Socialdemokraterna har också haft ledamöter som inte alltid varit exemplariska. I ljuset av fallet Måtar kan jag dock konstatera att vi i vårt parti uppenbarligen bestraffat våra egna ledamöter alldeles för hårt. De har fått lämna uppdrag de haft och för övrigt skött väl, för struntsaker i relation till det som Marcus Måtar begått.

Den fortsatta diskussionen av fallet Måtar och om lagtingets regelverk och praxis bör nu lämpligen bäst fortsätta i talmanskonferensen. Jag vill att alla ska behandlas likvärdigt, oberoende partibeteckning och anser att man ska hålla alla folkvalda ansvariga på lika villkor och med samma etiska måttstock.

Ålänningarna är värda ett parlament som innehar respekt och folkets förtroende och där den församling som lagstiftar för andra också själva sätter en heder i att följa lagarna.

CAMILLA GUNELL (S)

PARTIORDFÖRANDE