DELA

Samma bör gälla för alla

I en högröstad insändare från t.f. räddningschefen vid Mariehamns Räddningsverk får jag mig tillskrivet att jag sprider desinformation i media angående bränderna i Godby.

Till mitt försvar får jag säga att den information jag fått har jag dels läst mig till i Ålandstidningen och Nya Åland, och dels fått genom att prata med folk som berörts av bränderna. Så främst bör nog Karl Nordlund vända sig mot tidningarnas skribenter med sin kritik, och inte mot mig.

Dessutom är det så att alla måste kunna ta kritik när något gått fel i ens yrkesutövning. Att gå i försvarsposition, eller till angrepp, när man utsätts för kritik är omoget och absolut inte något man förväntar sig av en person i maktposition, vilket man nog kan påstå att en räddningschef är. Eller att man kanske är medveten om att någon i ens organisation har begått ett misstag, och att detta misstag skall skylas över med alla medel.

Att visa litet ödmjukhet i sin roll som makthavare är bara klädsamt och visar att man har självinsikt och inser att kritik ibland är befogat, och man tar till sig av kritiken och försöker rätta till det som blivit fel.

Jag hävdar fortfarande att de som larmar 112 är i behov av hjälp, och att myndigheten är skyldig att på bästa sätt hjälpa den människan. Och jag hävdar fortsättningsvis att det ”formulär” man hänvisar till att används av personalen när man får ett larm, behöver ses över. Därför att allt material som man använder sig av i sin yrkesutövning behöver granskas och ses över med jämna mellanrum, för att konstatera om det fortsättningsvis är användbart eller behöver kompletteras.

Likaså gäller att personalens yrkesskicklighet behöver upprätthållas med olika former att tilläggsutbildning . Detta är särskilt viktigt när det gäller personer som skall handha en så viktig uppgift som att ta emot larmsamtal.

Inom alla företag och organisationer är det vanligt med genomgång av formulär och handlingar och fortutbildning av personal för att upprätthålla deras och organisationens yrkesskicklighet och förmåga att handha sina uppgifter på bästa sätt, så det är ingenting att bli upprörd över att jag anser att samma bör gälla räddningsväsendet på Åland.

RUNA LISA JANSSON

Alarmmästare Karl Nordlund har avböjt att bemöta insändaren.