DELA

Samhällsreformen är den stora utmaningen

Olika byggnadsregler i kommunerna. Flytta till vår kommun så får du bygga närmare stranden. Att sitta i byggnadsnämnden och neka sin granne byggnadslov. Att sitta i en annan nämnd och besluta om grannens problembarn. Att bo i en liten kommun som är helt beroende av att ett större företag verkar där, för att kommunen skall ha råd att sköta skola och omsorg.
Känns det igen? Är det optimalt? Är det rättssäkert? Svar nej.
En samhällsreform är av nöden.
En kommun eller flera? Det är inte det väsentliga. Det viktigaste är att alla skall vara garanterade god samhällsservice var man än bor. Det måste vi ordna på ett sådant sätt att det blir rättvist och att vi klarar av det ekonomiskt.
Det är den stora utmaningen för den kommande landskapsregeringen.
Ett Åland för alla.
Kille Williams (M)
202 i lagtingsvalet