DELA

Samhällsreform upp till debatt

Debatterna avlöser varandra. Förra onsdagen hade liberalerna debatt och nu på onsdag är det vår tur. Intressant är att dessa diskussioner kompletterar varandra genom att politiker var igång hos liberalerna medan tjänstemän deltar hos oss.
Några noteringar från onsdagens debatt. Det verkar svårt att starta förutsättningslöst, ofta börjar man från nuvarande system. Skulle vi organisera Åland från noll skulle knappast kyrksocknar från medeltiden vara mallen.
Argumentet att små kommuner klarar sig bra glömmer verkligheten. Det är inte småskaligheten som håller nuvarande system i gång, det är LR-andelarna. Att det systemet hackar märkte vi för ett halvt år sedan då indexjusteringen slopades. Fakta är att i vissa kommuner är LR-bidraget per invånare 500 € medan det i andra är 2 500 €. Nu varierar skattöret i kommunerna mellan 16,25 och 19,00 men fördelades LR-pengarna lika per ålänning så skulle skattörena variera mellan 13,5 och 41.

I onsdagens debatt visades i argumenteringen sanningen i ovanstående, en debattör hävdade att staden har de högsta verksamhetskostnaderna per invånare. ÅSUBs representant på plats hittade nio kommuner som har högre kostnader än staden?! Påståendet bygger antagligen på stadens nettokostnader.
Intressant i bibehållande av gamla strukturen med utökat samarbete var informationen att Lemland och Lumparland skall samarbeta med vissa funktioner i Lumparland. Det kan vara att invånarna i Järsö/Nåtö inte är alltför positiva till det eftersom det borde finnas service betydligt närmare.

En jämförelse som skulle vara ett argument mot större enheter var ”se på ÅHS, det har blivit jättedyrt”. Inga siffror visades dock vad sjukvården skulle kosta om kommunerna skötte densamma. Det sades också att ”på ÅHS finns för mycket hövdingar och för lite indianer”. Det är möjligen sant men vi skall vara glada att det inte finns lika många hövdingar på ÅHS som det finns i kommunerna.
Glädjande var att många börjar se att det finns ett samband mellan landskapet och kommunerna som måste ingå i en reform av samhällsstrukturen. I den gränsdragningen måste vi börja. Vi måste också se till att lagtinget får rollen att utveckla Åland och ägna mindre kraft åt kommunernas överlevnad.

Skärgårdskommunerna nämndes speciellt och kräver en extra diskussion. I sammanhanget måste nog även annat tas med t ex kommunikationer och markfrågor. Vill ingen bo i skärgården så blir utplacering av service ett slag i luften.
Det är viktigt att säga att inom FS är vi inte klara att besluta. Vi har många rubriker och argument och är ivriga att delta. Största förhoppningen ligger i att helhetens intresse ställs i första rummet medan sär- och egenintressen kommer senare.
FS arbetsgrupp för kommunseminarium