DELA

Samhällskroppen kollapsar

Sipilä , Stubb och Soini försöker sänka lönerna genom ensidiga diktat. Om deras förslag förverkligas lider inte bara pensionärer, studerande och löntagare utan också staten, kommunerna och näringslivet. Mindre skatt, mindre köpkraft, mindre trygghet blir konsekvenserna. Fördelningspolitiskt ska de svagaste ta stöten.

På Åland drabbas löntagare i privat och offentlig sektor. Alla som är anställda i arbetsavtal vilka är de flesta drabbas omgående. Sänkta löner innebär mindre skatt till kommunerna. Trycket på förhöjning av skatter och avgifter ökar. Generellt blir köpkraften sämre och den inhemska efterfrågan försvagas. Strejkerna kommer att öka. Många kommer att flytta till Sverige där det finns gott om jobb och samhällsklimatet är mera mänskligt. Kompetensen flyr landet. Till slut spricker Sannfinländarna och det hela riskerar att sluta i nyval.

Konflikten mellan regeringen och facken är i första hand en politisk fråga och i andra hand en ekonomisk. Mats Löfström brukar tala om att skära bort fläsket men spara musklerna. I den här frågan riskerar hela samhällskroppen att kollapsa.

Barbro Sundback (S)