DELA

Samhällskontrakt, en bra idé

Finansminister Roger Nordlund sade i lagtingsdebatten att han ville se ett så kallat samhällskontrakt mellan landskapet och kommunerna men också involvera näringslivet i det.
Vi har en väldigt låg arbetslöshet på Åland, den ligger på 3.1% enligt de senaste siffrorna, med en liten ökning i Mariehamn. Så vi måste ta till åtgärder för att motverka att detta höjs. Men det finns olika sätta att göra detta på.

Man kan som vissa föreslår strypa kostnader, skära ner på anställda och allmänt spara in på byggprojekt. Det för med sig andra problem.
Det som man inte talar om när man tänker spara in och höja avgifter är ju att man samtidigt stryper köpkraften hos medborgarna. Måste en familj prioritera hälsoavgifter och barnomsorg före en ny bil eller att köpa en ny diskmaskin, så är valet enkelt för de flesta. Om det sker så minskar ju även vinsterna för affärersidkarna. Vilket kan leda till ytterligare nedskärningar, vilket blir en nedåtgående spiral mot recessionen.

Av denna orsak är vi socialdemokrater emot att barnomsorgsavgiften höjs och att avgifter skall införas på förundervisningen. Det slår mot barnfamiljer som redan kämpar med ekonomin. Det är inte en progressiv familjepolitik för staden och leder inte till att fler barnfamiljer vill flytta till staden. Vilket är vad vi vill.
Vad vi borde göra nu, i staden och landskapet, är att starta projekt som att bygga en ny Övernäs-skola, ge byggsektorn arbete, sätta igång planerandet av ett daghem i södra delen av staden vilket skulle ge kringeffekter i hustomtsförsäljningen där. Som finansministern sade, det är viktigt att hålla hjulen rullande.
Ett samhälle som står stilla vinner ingen på.
Igge Holmberg (S)