DELA

Samhällets ansvar att hjälpa till med matbanken

Är det “iskall populism” att ifrågasätta landskapsregeringens politik och prioriteringar?
Oppositionens jobb är att granska regeringens politik och komma med alternativ. I fråga om Matbanken anser jag att landskapsregeringen har gjort en felbedömning med att inte bevilja det tilläggsanslag som Socialmissionen anhållit om. Anledningen till att tilläggsanslaget om 5.000 euro behövs är att hjälpbehovet ökat.
Enligt uppgift är det i dagsläget 30 familjer som regelbundet är i behov av Matbankens hjälp. Att behovet finns och ökar är inget gott betyg för den förda socialpolitiken och de liberalerna vallöftena om “Mera pengar i plånboken“.

Matbanken fyller luckor i den generella välfärden som beslutsfattarna inte klarat av att hantera. Problemet är av den omfattningen att den frivilliga verksamheten är i behov av samhällets stöd. Jag ställer mig ödmjuk och tacksam inför den insats av frivilligt arbete som görs för att upprätthålla Matbanken och de grossister och odlare som ser till att det finns mat att fördela.
Den lilla andel landskapet kan bidra med är just administrativa medel. En viss administration behövs naturligtvis för att organisera verksamheten och hålla kontakten med frivilligarbetare, grossister och odlare.

Därför blir socialminister Katrin Sjögrens förklaring till avslaget så underligt när hon säger att “det inte är rimligt att de administrativa kostnaderna blir högre än de faktiska medel som går till utdelning till hjälpbehövande”.
Hur tänker man då? Skulle man värdera de frivilliga arbetstimmarna och matdonationerna i pengar skulle det vida överstiga landskapets blygsamma insats.
Det är också fel att landskapsregeringen i detalj ska bestämma hur föreningarna ska använda sina erhållna PAF-medel. Om föreningarna har behov av att avlöna någon för att få verksamheten att fungera så borde det vara upp till dem.

Jag anser att socialministern borde ompröva sitt beslut. Så länge ett akut hjälpbehov finns i vårt samhälle måste det stödjas, till den dag välfärden fungerar så väl att ingen i sin nöd behöver söka sig till Matbanken.
Camilla Gunell (S)