DELA

Samhället ska inte bidra till dolt missbruk och våld

Alkoholkonsumtionen är på tapeten efter ÅSUB:s utredning. Katrin Sjögren (Lib) vill justera krogarnas stängningstider. Det är den illegala marknaden samhället måste bekämpa inte den legala marknaden.
Jag tycker att man många gånger fokuserar på helt fel saker när man talar om förebyggande arbete. Man arbetar INTE förebyggande när man resonerar om att krogar ska stänga tidigare. Det blir snarare en motsatt effekt, man öppnar dörrarna för privata fester och för den illegala marknaden, det dolda våldet och missbruket.

Det finns väl ingen forskning som säger att den totala alkoholkonsumtionen minskar vid kortare öppettider på krogen. Det är mycket förvånande att hälsoministern uppmuntrar till kortare öppettider. Detta då det med all sannolikhet kommer öka antalet privata fester, svartklubbar och folk som driver runt på stadens gator.
De krogar som har serveringstillstånd skall sköta sig, de bör inte servera till märkbart berusade eller minderåriga. Det här handlar om hur människor dricker inte när. Stadens krogar har utskänkningstillstånd, de har ordningsvakter för att upprätta ordning och säkerhet. Därför borde vi resonera tvärtom och uppmuntra till LÄNGRE öppethållning. Polisen har då också mer hjälp under längre tid av ordningsvakterna, man får en bättre spridning när människor går hem. Risken för bråk på stadens gator ökar om alla går hem samtidigt.

Det är mer effektivt att utöka öppettiderna och servera alkohol under kontrollerade former, detta för att förebygga våldsbrott och överkonsumtion av alkohol. Samhället skall fortsätta med att satsa på att stärka självförtroendet och självkänslan hos barn, ungdomar och föräldrar. Detta genom stöttning och metoder som har vetenskapligt bevisad effekt. Det är alkohol- och drogförebyggande arbete.
Lyckas vi med detta kommer troligtvis totalkonsumtionen av alkohol och droger minska i det långa loppet.
Anders Holmberg
Ob
Lagtinget: 64
Kommun: 506