DELA

Samarbetsförmåga och diplomati viktiga riksdagsmannaegenskaper

Beslutsamhet, samarbetsförmåga och målmedvetenhet är egenskaper som vi förväntar oss av den åländska riksdagsmannen. Åland skall ha en person på plats i Helsingfors som med diplomati och social skicklighet lotsar de åländska frågorna mellan grynnor och skär.
Självsäker konfliktpolitik kan vara hanterbar i åländska förhållanden. I Helsingfors är frågorna för stora och för viktiga för Åland för att riksdagsledamotens egen karriär eller andra faktorer skall få dominera. Vi vill också vara förvissade om att riksdagsledamotens samarbete med beslutsfattarna på Åland fungerar i uppbyggande och konstruktiv anda.

Med anledning av svenska riksdagsgruppens 100 årsjubileum ordnades nyligen ett tillfälle på Åland där nuvarande och tidigare riksdagsmän gav vägkost och goda råd åt de åländska kandidaterna. Högt tempo, en enorm volym vad gäller arbetsuppgifter, berg av handlingar som skall studeras, krav på samarbete, stor social kompetens och sexton timmars arbetsdagar är att vänta. Vid detta tillfälle framgick också att riksdagens arbetsspråk sedan 1906 är finska och att en stor del av handlingarna tyvärr distribueras endast på det språket.

Vi vill kunna lägga de åländska frågorna i kompetenta och sakkunniga händer, och veta att de hanteras med vishet och ansvar av en person som i förväg vet vad arbetet innebär.
Roger Eriksson är en bra företrädare för det åländska folket och vi vet att hos honom ligger det åländska riksdagsarbetet i trygga händer både beträffande sjöfarten, självstyrelsens utveckling och det svenska språket, men också vad gäller barnfamiljer, pensionärer och de svagaste grupperna i samhället.
Raija-Liisa Eklöw, Christian Nordas, Mats Perämaa, Katrin Sjögren, Ulla-Britt Dahl, Folke Sjölund, Torbjörn Björkman, Saija Petäjä, Kjell Berndtsson, Hannele Vaitilo, Ulla-Karin Newton, Göran Påvals, Ralf Karlsson, Inga-Britt Fagerholm