DELA

Samarbetet hotat mellan hästsportföreningen och Paf?

I Ålandstidningen (15.7) och Nya Åland (16.7) kan man läsa om det uppsagda avtalet mellan ATG och Penningautomatförening (Paf). Detta bidrar till följdfrågor och osäkerhet inom hästsporten och i synnerhet travsporten.

ATG har en tydlig vision där en stor del av överskottet från spel på hästar går tillbaka till sporten för att den ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas. Det är inte bara trav- och galoppsporten som gynnas av denna återbetalning utan även islandshästarna, dressyren och hoppningen får en del av kakan.

Givetvis är en stor del vikt för just trav och galopp då det är dem man kan spela på.

 

Ålands Hästsportförening r.f. hoppas att Paf även i fortsättningen väljer att respektera denna vision, som är vedertagen i hela Norden, så att hästsporten kan fortsätta utvecklas på Åland och att det väl etablerade samarbete som funnits mellan föreningarna kan fortsätta.

Historiskt sett var spelet och sporten sammankopplade och det kunde inte bedrivas spel om inte sporten fanns representerad på plats. Tack vare ett initiativ som togs från dåvarande Ålands Hästavelsförening r.f. och en ekonomisk satsning från Landskapsregeringen kunde ATG-spelet introduceras på Åland. Paf och ATG skrev avtal och resten är som sagt historia.

 

Nu har spelet och sporten separerats och spel kan således bedrivas även om sporten inte är representerad på plats. Detta gör att vi känner en stor oro inför framtiden då föreningen är helt beroende av att dessa pengar kommer tillbaka till sporten för att möjliggöra genomförandet av de travtävlingar vi nu håller på anläggningen i Jomala.

Travsporten har nu fått ett extra uppsving genom den nystartade Travskolan vid anläggningen i Norrböle. Även bland spelarna finns det ett intresse men för att bibehålla engagemanget är det viktigt att det finns en levande sport på hemmaplan. Även om travsporten bara utgör en del av hela hästnäringen kan man konstatera att hästsporten totalt sett är en stor sport på Åland som sysselsätter såväl gammal som ung. Det är också viktigt att påminna om de samhällsekonomiska kringeffekterna som hästsporten på Åland ger.

 

Det är många bönder som säljer både hö, ensilage, havre och korn till hästägare, ridskolor och travskolan. Vi har hovslagare, veterinärer, massörer som får sitt levebröd från hästarna så hästnäringen ger både arbete och meningsfull sysselsättning. Det är också vetenskapligt bevisat att ungdomar som mår psykiskt dåligt eller som har andra svårigheter fysiska eller psykiska mår bra av att umgås med hästar. Det bygger upp både självförtroende och självkänsla. Speciellt flickor är gynnade av att hästnäringen lever vidare och utvecklas på Åland då majoriteten av utövare är just flickor.

 

I dagsläget finns det inga garantier för att Paf kommer att fortsätta samarbetet med Ålands Hästsportförening r.f. men vi hoppas på en fortsatt dialog där respekt för historien, och den vedertagna visionen som gäller i hela Norden kommer att respekteras.

Vi vill fortsätta ha en blomstrande hästnäring på Åland och där har spelet en betydande roll.

STYRELSEN FÖR ÅLANDS HÄSTSPORFÖRENING R.F.

ALENSKUR ISLANDSHÄSTFÖRENING