DELA

Samarbete, reformer och stabilitet

Bäste Jörgen! De kommande åren är en utmaning. Många prioriteringar måste göras. Det väljarna står inför är valet av vilka värderingar som ska styra Åland. För mig är det viktigt att spara utan att skada. Att hushålla klokt, men satsa på grundtrygghet och arbete. Ledstjärnan är att göra förändringar och reformer som har en långsiktig ekonomisk bärkraft. Permitteringar och kortsiktiga åtgärder har därför undvikits.

Jag tycker det är viktigt att du och andra kan se och bekräfta det goda arbete som hittills utförts av regeringen i stor konsensus. Jag vill också att vi ska se Åland i ett bredare perspektiv och minnas att Åland i jämförelse med andra är helt unikt. Vi har det oerhört bra, också ekonomiskt.

Nu gäller det att göra reformer så vi kan upprätthålla det goda samhället. Åland behöver stabilitet, samarbetsförmåga, en solidarisk värdegrund och ett ledarskap med framtidstro som kan driva idé till förverkligande. Jag är redo.

Camilla Gunell (S)