DELA

Samarbete över gränserna är alltid bra

Anton Nilsson , åländsk EU-valskandidat och Europaparlamentariker Christofer Fjellner Moderaterna i Sverige, förtjänar stort beröm för sina insatser i kampen för ett hållbart Östersjön. Skarvens och sälens utbredning kräver gemensamma och strategiska insatser, inte minst mellan Sverige-Åland-Finland. Skarvarnas och sälarnas antal är idag på nivåer som skapar en kraftig miljömässig obalans, men som även försvårar möjligheterna till en blå och hållbar ekonomi inom fisket.

Har personligen vid flera tillfällen lyft behovet av gemensamma strategier och det är därför glädjande att Anton Nilsson och Christofer Fjellner har hittat varandra i denna miljömässigt viktiga framtidsfråga. Skyddsjakt mot skarv är en metod, men jag tror prickning av ägg är den mest effektiva och enklaste åtgärden.

Gällande sälen behöver handeln med sälprodukter bli tillåten. Det skulle öppna upp för nya affärsmöjligheter i speciellt kust- och skärgårdssamhällen, och skapade samtidigt möjligheter till ett sunt tillvaratagande av naturens resurser.

Önskar Anton och Christofer lycka till i EU-valet, speciellt för Östersjöns skull!

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)