DELA

Samarbete istället för orättvisor

Man kan tycka att avlopp och kablar är tråkigt men det tycker inte jag. Det är intressant och viktigt eftersom det påverkar både miljö och ekonomi i hög utsträckning. De åländska kommungränserna skapar dyra hinder som gör att vi medborgare får betala mer än vad som är nödvändigt. Samma tjänst kostar olika beroende på var man bor och det är orättvist!

Kommunstrukturen kommer att bli en valfråga men man behöver inte vänta på att de stora frågorna behandlats klart, man kan börja samarbeta idag. Jag kommer att arbeta för att vatten, avlopp, avfall, energi, fiber, vägar och fastighetsregister samordnas på Åland. Det finns stora vinster att göra, bara en så enkel sak som att lägga om alla rör då man gräver ett dike istället för att gräva på samma ställe med korta mellanrum.

Det är inte heller rimligt att flera instanser för separata register eftersom att det kostar för mycket i administration. Ett modernt och samordnat kartbaserat register skulle t.ex. möjliggöra en förbättrad och förenklad kommunal planering.

Det är hög tid för samarbete. Framåt Åland!

Ingrid Johansson (lib)