DELA

Samarbeta om bussarna

Mariehamns stad presenterar sina framtidsplaner men det är dubbla budskap. Vid ett möte i stadshuset vill man utveckla hamnområdena men när det gäller kommunikationer är det avveckling som gäller. Ser inte politikerna kopplingen mellan en attraktiv stad och goda kommunikationer?
Bussturerna skall skäras ner kraftigt och dessutom avgiftsbeläggas. En storartad satsning på att minska miljövänlig kollektivtrafik och öka biltrafiken, skapa mera parkeringsproblem och försämrad luftkvalitet från mer avgaser. Turisterna skall inte ha tillgång till busstrafik, stadsborna skall inte få åka buss kvällar och helger, vilken storstilad framtidssatsning. Finns detta medtaget i stadens miljöpolicy?
Om stadsbussen skall avgiftsbeläggas måste i stället turlistan utökas. Dagens trafik med halvtimmes intervall är i glesaste laget. Åtminstone skulle jag personligen använda bussen oftare om den gick minst var 20:e minut, det ser jag som ett minsta krav för stadstrafik. Trafiken måste också fungera kvällar och helger, annars ökar risken för fyllekörningar med bil.

Det är också helt obegripligt att Mariehamn och Jomala inte kan enas om en gemensam busstrafik när kommunerna ändå är så inflätade i varandra som de är. Det vore naturligt att stadsbussens linjenät skulle omfatta Möckelö, Prestgården by, Solberget och Järsö som ett minimum. Vad är det som gör att politikerna på denna lilla ö inte kan samarbeta?
Stadens finanser är inte i bästa skick men de skulle säkert se bättre ut om man kunde sköta sina upphandlingar och affärer på ett bättre sätt. Varför kan man anta ett anbud för hamnutbyggnad som är en halv miljon dyrare men inte erbjuda stadens invånare en acceptabel service? Jag kan tänka mig bussavgift men risken är stor att det blir en förlustaffär, där investeringarna i biljettsystem inte betalas av avgiften därför att resenärerna försvinner. Tänk framåt, avveckling är inte en framtidssatsning.
Jan Grönstrand