DELA

Samarbeta mera!

I den här valrörelsen har vi inom de ”obundna” pekat riktningen och sedan finns det många goda idéer hur vi närmar oss målet. Man kan sammanfatta strävandena till att vi skall återuppbygga ett Åland där det skall vara bra att leva för samtliga människor ung som gammal, med så bibehållen välfärd som möjligt.

Eventuella nedskärningar i välfärden skall drabba alla så rättvist som möjligt i den mån det behövs. Undantagna dom av medborgarna som redan idag har det dåligt ställt t.ex. bostadslösa och dom som redan nu kämpar sig fram och räknas leva i närheten av fattigdomsgränsen. I de två sistnämnda grupperna har inget parti under den pågående mandatperioden ägnat någon större tanke, inte tidigare heller vad jag uppfattat.

Dessa grupper måste vi hjälpa omedelbart, oberoende av vad konjunkturer och börshandel pekar på. För övrigt ser jag positivt på framtiden och tror på två viktiga saker som bör leda det politiska arbetet, nämligen sunt förnuft och samarbete.

Pertti Artell (Ob)