DELA

Sällan har man skådat något värre!

Fullmäktigemötet i Eckerö kommun den 16.4 2015 var rena rama uppvisningen av icke demokrati och maktmissbruk. Fullmäktiges vice ordförande Henrietta Hellström som fungerade som mötesordförande borde nog ta sig en riktig funderare! Detsamma gäller styrelsens ordförande Rune Söderlund!

Under de senaste fyra åren har Eckerölistan röstat igenom allt vad de velat, och det är naturligtvis demokrati. Men nog kan man höja på ögonbrynet då man under fyra år har sett att oberoende av ärende har centern, opolitiska ledamöter och liberaler, som alla lyder under namnet Eckerölistan, ALLTID varit av precis samma åsikt i ALLA ärenden.

T.o.m var alla eniga om att vi inte fick en 5 min ajournering? Vem av er alla skulle det ha skadat? Någon väljare borde nog bli orolig.

Men nu , den 16.4 var uppvisningen makalös. ”Kommunen” som nuförtiden styrelsens ordförande och fullmäktiges presidie kallar sig, hade tagit kontakt med DKCO inför hävningen av kommundirektörens anställning. Och dessa två (undrar varför de måste vara två) jurister hade en uppvisning över sin tolkning av lagar och paragrafer.

Man kunde precis lika gärna tolkat samma lagar precis tvärtom. Men en annan tolkning gav fullmäktiges ordförande inte tillstånd till. Och varför? Om ”kommunen” var så säkra på sin sak, då kunde väl man tillåtit minoritetens jurist att få uttala sig. Vi i minoritet har också demokratiska rättigheter, trodde vi i alla fall!

Och att vid ett möte för hävning av en kommundirektörs anställning verkligen inte kunna komma med någon annan motivering än ”brist på ledarskap och kommunikation” då man skall häva en anställning som varat i lite över fyra månader, det är helt absurt. Tyvärr är ju den riktiga sanningen den, att man inte hade något att gå på, utan ”bara tyckte”. Och tänk att alla de som röstade för hävning de flesta inte ens träffat kommundirektören.

Vet man vad man gjort, eller är det likgiltigt?

Samma personer som röstade för hävning hade samma dag en insändare där man manade till en respektfull diskussion! Det blev inte så respektfullt.

Vi som frågade upp saker fick ju två gånger av en ledamot från Eckerölistan höra att vi måste ha fel på hörseln då vi inte hörde vad juristerna sade! Och det avbröt inte ordförande!! Så respektlöst som ordförande också uttalade sig mot mig innan jag sagt ett ord visar hur hon tycker att ordet respekt ensidigt skall användas. Hon svarade mig nämligen ”jag varnar dig att om du är osaklig eller kommer med personliga påhopp så kommer jag att avbryta dig”. Patetiskt!

Ty det är så inom eckerölistans politiker, att om man nämner deras namn, då hävdar de att det är personliga påhopp. Styrelsens ordförande och fullmäktiges presidie tror tydligen att de är privatpersoner som sitter där.

De har inte förstått att om man jobbar så hårt för att sitta där, år ut och år in, då får man utstå vilken kritik som helst mot sitt politiska agerande. Jag har aldrig kritiserat deras val av kläder eller bil.

Dessutom vill jag ännu ifrågasätta ”kommunens” rätt att skicka ut sekretessbelagda dokument till alla i fullmäktige till mötet 31.3 samt dessutom dela ut samma dokument ännu en gång den 16.4. Dessutom har den skickats till styrelseledamöterna per mail. Det är ju brott mot tystnadsplikten så det förslår.

Och har ”kommunen” kollat att verkligen vartenda ett exemplar har lämnats tillbaka? Kan ni bevisa det? Orsaken till att skrivelsen sekretessbelades var att skrivelsen inte innehöll någonting alls, och att företagshälsovården inte tog ställning till kommundirektörens tjänst.

Det blir val i höst, och nu om någonsin måste vi eckeröbor noga överväga vem vi vill ha i ledningen. Vi behöver en ansvarsfull och respektfull kommunledning!

Kerstin Wikgren