DELA

Sälja sälprodukt kan omprövas

Tack Jens Harberg för din fråga om sälen i Östersjön. Det är en framgångssaga att både säl och havsörn, på 1970-talet så hotade arter, nu har starka stammar igen. Det visar att beslut och förändringar kan leda till goda resultat, vilket ger hopp om att vi människor också kan återställa fenomen i naturen som vi varit med och förstört. För ekosystemen är det viktigt att topp-predatorerna är tillbaka, men nu i en sådan mängd att sälen blir ett problem för yrkesfisket och havsörnen för ejdern.

Det är måhända ett nytt fenomen att arter som hotats av utrotning kommer tillbaka starkt och närmast i en mängd som sedan behöver regleras för att uppnå balans i naturen. Jag är inte främmande för att EU sätter press på WTO att häva beslutet om handel med sälprodukter så att vi kan få igång jakt på säl igen. Om sälen åter skulle bli hotad får man ompröva beslutet.

CAMILLA GUNELL

EU-VALSKANDIDAT