DELA

Sälj lokal mat på svenska

Lokalt producerad mat diskuteras och debatteras dagligen. Som producent av lamm- och fårkött gläder jag mej mycket åt det!
Sedan många år säljer vi allt kött själva, utan några mellanhänder och vi känner att våra kunder uppskattar våra produkter och också kontakten med oss. De får tips om tillredning men de vill också höra hur lamningarna går och hur betena är. Och vi själva finner en stor glädje i den produktionsform som vi har.

Men – vad innebär lokal mat?
Ja, maten produceras i vårt närområde, och på så sätt undviks långa transporter. Det finns en närhet mellan producent och konsument (se vårt exempel ovan); konsumenterna kan lätt ta reda på hur varan produceras. Att stöda lokal matproduktion innebär också att stöd de företag som producenten i sin tur anlitar.
llt detta gör att hela närsamhället ges möjlighet till blomstring – och det är vi själva som gör det!

Lokal mat betyder också att våra mattraditioner uppmärksammas. Vi ser med stolthet att besökare på Åland uppskattar vår mat och det sätt vi hanterar den, ett sätt som är speciellt just för Åland. Vår matkultur spelar en viktig roll i turistiskt hänseende!
Seminarier och kurser anordnas för att hjälpa producenterna att utvecklas på detta område. Till exempel för att understryka det lokala/åländska påpekas, att även förpackningar och logotyper ytterligare förstärker det lokala intrycket av varan.

Det jag undrar över är varför det inte finns någon konsekvens eller vägledning när det gäller en så ytterst viktig del av vår identitet och vårt kulturarv, nämligen SPRÅKET? Självklart ska våra produkter presenteras och marknadsföras på svenska! Och naturligtvis kan information om varan finnas på andra språk, men först och främst ska vi väl själva kunna ta del av varan på vårt eget språk – utan förstoringsglas! (Se bifogade bild, som visar ett dåligt och ett bra exempel)
Nu kastar jag bollen och hoppas på handling i ämnet!!
Med vårliga hälsningar från Björkö där gudingarna aoar i fjärden!
Eva Sundberg