DELA

Sälj inte ut framtidens åländska självstyrelse

Då det politiska arbetet med att förnya självstyrelselagen startade 2013 fanns stora förhoppningar om ett paradigmskifte där ålänningarna äntligen skulle få en modern lag med utvecklat självbestämmande, anpassat efter Ålands behov och förutsättningar.

Finlands riksdag skulle fortsättningsvis bestämma om de kärnområden som berör Finland som nation men resten, inklusive skatter, skulle Åland kunna ta över i den takt ålänningarna vill och behöver.

Tanken är att ålänningarna ska få fira självstyrelsens 100-årsjubileum 2022 med en ny självstyrelselag. Men…

I dag, mer än fem år efter att förhandlingarna inleddes, börjar vi se resultatet av de stora förväntningarna. Det bidde inte ens en tumme, det bidde ingenting.

Under resans gång har de åländska förhandlarna kastats mellan lite hopp och stor förtvivlan över de finska politikernas fullständigt ointresse att utveckla självstyrelsen.

Den negativa inställningen till Åland växte markant då Sannfinnländarna i maj 2015 bjöds in att bilda regeringen med Centern och Samlingspartiet. Efter det har Ålandsfrågorna och svenska språket prioriterats bort från den finska regeringens dagordning till förmån för genomgripande, mer eller mindre ogenomtänkta och illa förberedda reformer.

Det har till och med gått så långt att den finska regeringen i sin beredning inte längre bryr sig om att Åland indirekt berörs av den omfattande landskaps- och vårdreformen i Finland. Och när det uppdagas att ålänningarnas statsskatt till följd av den så kallade SOTE-reformen över en natt skulle stiga markant kastar regeringen (läs finansministeriet) ur sig hafsigt framtagna lösningar som ålänningarna förväntas svälja med hull och hår.

Och ifall ålänningar inte gör det? Ja, då förväntas Ålands politiska företrädare sätta igång och jobba för att om möjligt hitta en lösning som den finska regeringen styvmoderligt kan godta.

På samma absurda sätt har Ålands regering, lagting och förvaltning fått slita för att hitta en väg framåt i förhandlingarna om den nya självstyrelselagen medan man från finsk sida bara sitter på baken och säger nej.

Rättvist? Statsmannamässigt? Knappast!

Nu då revisionen , för att hålla tidtabellen, befinner sig på upploppet får inte Ålands regering kompromissa bort allt av självstyrelsepolitiskt värde i sin iver att nå blidka makthavarna i Helsingfors och nå ett resultat. Ålands Framtid hoppas och lever i förvissningen att det inte sker. Allt annat vore ett svek mot Ålands folk.

Situationen är mycket allvarlig. Ändå är det bästa för Åland nu att sitta stilla i båten och inte påverkas av tidspressen. Håll fast vid kraven på kraftigt ökad frihet för ålänningarna istället för att sälja ut självstyrelsen för sockerpengar till en motpart som inte på något sätt värnar om ålänningarnas språkliga, etniska och internationella särställning.

Lägg prestigen i att fira självstyrelsens 100-årsjubileum med en ny självstyrelselag åt sidan, för det är ju så, då allt kommer omkring, att innehållet i lagen är långt viktigare än jubileet. Det här är ju trots allt en lag som nästa generationer ålänningar ska leva med de kommande 30 åren. Minst.

Om den finska regeringen lyckas baxa igenom landskaps- och vårdreformen sitter vi ålänningar med trumf på hand eftersom reformen skulle ge Åland 50 – 60 miljoner euro mer per år i klumpsumma till följd av den ökade statsbeskattningen. Och det är ju inte ålänningarnas huvudvärk att lösa, utan den finska regeringens.

Då den nya självstyrelselagen nu ser ut att falla har vi i alla fall den nuvarande att luta oss emot. I dagsläget finns inga större framsteg i det nya förslaget som motiverar att byta ut den nuvarande lagen, särskilt efter att möjligheten för Åland att ta över behörigheten över inkomstskatterna nu verkar helt borta.

Låt istället världssamfundet veta hur Finland sköter sin internationellt förankrade autonomi. Låt Finland skämmas vid finsknationalismens skampåle. Låt oss ålänningar att bli åtminstone lite kaxiga för att stå upp för våra barns framtid.

Ålands Framtids styrelse:

AXEL JONSSON ORDFÖRANDE

PIA ERIKSSON VICEORDFÖRANDE

PEGGY ERIKSSON VICEORDFÖRANDE

BRAGE EKLUND
ANDERS ERIKSSON
JONNY LANDSTRÖM
PETER SANDBERG
ROLF GRANLUND
LENA ANDERSSON
MAIKEN POULSEN ENGLUND
ANDREAS QVARNSTRÖM
MAGNUS JANSSON