DELA

Sälj inte hälsocentralen på norra Åland

För ett tag sedan läste jag en artikel att landskapsregeringen föreslår att landskapet skall sälja de aktier i Fab Godbycenter som hänger ihop med polisen och ÅHS hälsocentral (som servar norra Ålands befolkning på närmare 6000 personer). Tanken är tydligen att landskapet sedan skall hyra lokalerna av den nya ägaren! Att landskapet säljer tillgångar som inte behövs för den egna verksamheten är naturligtvis i sin ordning. Men att sälja en tillgång som man sedan hyr låter totalt ogenomtänkt.
Matematiken runt detta är egentligen väldigt enkel. Om bolag X köper aktierna som berättigar till ÅHS lokaler i Godbycenter kommer naturligtvis bolag X att gardera sig mot framtida risker. Det innebär att när bolag X sätter hyresnivån för lokalerna måste man beakta aktuellt bolagsvederlag, förväntade ändringar (läs höjningar) av bolagsvederlag, egna kostnader i form av finansiella kostnader och administration samt den marginal man efterstävar.

Ett hyresavtal är ett tidsbegränsat kontrakt. Det innebär att när hyrestiden upphör uppstår stora risker för både hyrestagare och hyresgivare. Hyrestagaren kanhända inte ges möjlighet att förnya avtalet eller hyresnivån justeras kraftigt uppåt. Hyresgivaren i detta fall kan bli sittande med utrymmen som är konstruerade och anpassade för olika typer av hälsovård och tandvård mm, dessa utrymmen lär knappast vara särskilt lätta att hyra ut eller sälja till någon annan typ av verksamhet. Hyresgivaren måste således baka in denna framtida risk i hyresbeloppet.
Detta sammantaget innebär att när bolag X sätter hyresnivån, förutom att kalkylera med kända drifts- och finansiella kostnader, i hög grad behöver räkna med framtida risker. Vilken nivå hyran hamnar på då vågar man inte tänka på.

Finansminister Mats Perämaa har rätt när han säger att landskapet inte varit en speciellt bra ägare eftersom en stor del av lokalerna står tomma. Det signifikativa i detta är att landskapet samtidigt hyr upp utrymmen i Godby för hemsjukvården samt att man titt och tätt framför hur trångbott det är i landskapsborgen.
Den konspiratoriske kan fundera på om en hög hyra för hälsocentralen på Norra Åland i något skede kan vara ett motiv till att föreslå en stängning av nämnda hälsocentral, men detta kan väl ändå inte vara tanken  … . eller?
Roger Höglund
Kommunalpolitiker på norra Åland