DELA

Sälj inte Edlagården!

Liberalernas linje från socialnämnd, stadsstyrelse till fullmäktige var att Edlagården skulle säljas direkt till stadens bostadsbolag Marstad.

Just för att de äldre skulle kunna bo kvar och för att vi behöver olika typer av boende. Det är oacceptabelt den oro och osäkerhet som uppstår nu!

Dessvärre förlorade vi omröstningen i stadsfullmäktige med minsta möjliga marginal. Moderaterna, Centern, Obundna och Ålands framtid röstade för försäljning på öppna marknaden med de konsekvenser det medför.

Vi anser fortfarande att Edlagården ska vara kvar i stadens ägo och ingå i Marstad. fastighetsbestånd. Den linjen kommer vi att fortsätta driva mycket bestämt.

Mariehamnsliberalerna