DELA

Sälj fastigheten i stället

Vi kunde läsa på Radions hemsida att landskapet Ålands pensionsfond söker bygglov för den tredje etappen av utbyggnaden av iTiden på Elverksgatan 10 i Mariehamn. Bygglovet gäller ett kontorshus på tre våningar och en ändring av det tidigare beviljade bygglovet för ett delvis underjordiskt garage.

Enligt vår mening borde inte Pensionsfonden investera i mer i iTiden utan i stället sälja ut hela fastigheten.

Det att man i tiden såg sig nödd och tvungen att köpa in fastigheten innebär inte att fonden nu måste utveckla den. Landskapets pensionsfond bör göra placeringar, inte investeringar.

Att göra dem på Åland ökar faktiskt dessutom risken, då riskerna istället borde minskas. De framtida pensionerna kommer att betalas av skatter, som baserar sig på den ekonomiska utvecklingen i Finland och på Åland, och av avkastningen från själva fonden.

Att då investera eller placera på Åland/i Finland ökar risken. Man lägger för många ägg i en korg, som det heter. Frågan är om pensionsfonden överhuvudtaget skall placera sina medel i Finland eller på Åland.

Kom att tänka på att när de debatterade hur pensionsfonden skulle grundas i dåvarande landstinget. Då föreslog en ledamot att alla medel skulle placeras i ett enda åländsk bolag. Det kunde ha gått riktigt riktigt illa.

Om pensionsfonden vill placera medel i fastigheter, vilket inte är fel, så kan detta göras betydligt smidigare via internationella börsnoterade fastighetsfonder.

Så vårt förslag är att landskapets pensionsfond säljer hela fastigheten iTiden och låter den nya ägaren bygga ut enligt egna önskemål.

Nils Manelius

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati