DELA

Salig blandning av missförstånd

Efter att ha tagit del av bland annat Camilla Gunells (S) insändare 28 juni börjar jag förstå hur delar av oppositionen resonerar när det gäller mitt beslut att bevilja en ny åländsk familj så kallad jordförvärvsrätt för fast boende i Sund.

Lite synd att all uppståndelse förefaller bero på en salig blandning av missförstånd och okunskap om åländsk förvaltning.

1. Det aktuella ärendet har aldrig diskuterats i lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd och därför har jag inte heller avråtts från att fatta det nu aktuella beslutet.

2. I nämnden har däremot en ändring av förordningen rörande jordförvärv diskuterats i medlet av maj i år utgående från bland annat min åsikt att den nuvarande gränsen om maximalt 4000 kvadratmeter borde justeras till 4400 kvadratmeter. I ett tiotal fall har gränsen 4000 kvadratmeter överskridits sedan 2011, ett faktum som markägare anpassat sig till. Nämnden var dock enig om att invänta den lagändring som förbereds under min ledning av en särskild arbetsgrupp i samspel med en politisk referensgrupp.

3. Dåvarande kansliministern Nina Fellman (S) beviljade år 2016 jordförvärvsrätt för granntomten om 4515 kvadratmeter. Enda skillnaden är att den senare nu aktuella tomten har mindre areal (4385 kvadratmeter). I bägge fallen handlar det om att till tomterna har fogats tillandningar, muddrad areal som tidvis ligger under vatten. Därför överstiger arealerna idag gränsen 4000 kvadratmeter.

4. Till grund för mitt beslut att bevilja jordförvärvsrätt låg principen om likabehandling. Den så kallade jämlikhetsprincipen ställer krav på konsekvens och därmed att lika situationer behandlas identiskt. Två granntomter kan alltså inte behandlas olika om omständigheterna i övrigt är de samma.

5. Okunskap tycks även råda om begreppet ”ministerstyre” i åländsk kontext, säkert beroende på sammanblandning med att bland annat Sverige har förbud mot politisk styrning av en myndighets beslut. På Åland avgörs däremot många ärenden på enskild föredragning minister-tjänsteman för beslut av ministern. Utan detta samspel skulle vi ha ett system där tjänstemannen alltid fattar beslutet själv. Det har vi inte.

Regeringen Thörnroos kommer under mandatperioden att modernisera nationalitetsskyddet ifråga om såväl jordägande som rätten att idka näring på Åland. Något som S och lib talat om i åratal men aldrig haft förmågan att realisera.

HARRY JANSSON (C), Vicelantråd