DELA

Säkra helikopterflygningar?

Frågan om nöjesflygningar med helikopter i staden har nyligen kommit upp på insändarssidorna. De som är negativa till verksamheten riktar in sig på det oväsen och den miljöpåverkan som verksamheten medför. Den fysiska säkerheten har man dock inte berört.

Min egen insikt i verksamheten begränsar sig till den så kallade ”cruisingkvällen” förra sommaren då det var extra livligt i staden: proppfyllt med fordon och säkert tusentals människor på östra utfartsområdet där också helikoptern startade och landade.

För min egen del tyckte jag då att det var märkligt och vågat att ge tillstånd för helikopterflygningar där så många människor vistas. Det kändes obehagligt att vara i närheten av landningsplatsen, dels på grund av ljudnivån men också med tanke på vad som kunde hända om det blev nåt fel på helikoptern.

Flygningarna betraktas väl som säkra men ibland hör vi att det inträffar olyckor. En helikopterkrasch på östra utfartsområdet skulle få ödesdigra konsekvenser, inte bara för dem som finns ombord. Också personer som inte har något att göra med flygandet skulle utsättas för stor fara och festivalstämningen skulle förbytas till en tragedi.

Den som vill flyga helikopter, om tillfälle ges, må väl göra det men verksamheten bör bedrivas så, och på sådan plats att störningar och fysiska risker påverkar andra människor så lite som möjligt.

Antagligen ser helikopteroperatören gärna att man får bedriva verksamheten nära platser där folk rör sig eftersom detta sannolikt ökar antalet spontanresenärer. Detta får dock inte medföra att man tummar på säkerheten.

Med förhoppning om att vederbörande tillståndsgivare noga beaktar också säkerhetsfrågorna om ärendet åter blir aktuellt.

S-O BOMAN