DELA

Saknar Paf etiska och moraliska värderingar och regler?

Efter att ha lyssnat till vd Anders Ingves tillkortakommanden i tv-programmet ”Rakt på” i Åland24 häromdagen, så undrar man verkligen om det saknas både etiska och moraliska värderingar och regler för spelverksamheten vid PAF.
Att Anders Ingves inte trivdes speciellt bra i soffan hos Nina Fellman framgick alldeles tydligt. Han hade heller ingenting att berätta, eller förklara , utan hänvisade bara till att de följde det (nedskrivna) regelverk som reglerar spelverksamheten vid PAF. Att styrelse och personal utöver detta regelverk skulle ha etiska och moraliska värderingar på hur verksamheten skall bedrivas var tydligen helt främmande för honom!
Det framgick klart och tydligt att enligt PAFs uppfattning ansåg ägarna (Ålands lagting) att ju mer pengar till landskapskassan som PAF genererade, desto bättre. Var, eller hur, eller till vilket pris, vinsten genererats hade ingen som helst betydelse.
Ett moraliskt ansvar för att stulna pengar användes i verksamheten fanns inte, inte heller fanns någon som helst tanke på att stulna pengar skall genereras till baka till offren, när man fått visshet om var pengarna kom ifrån, och vem de egentligen tillhörde.
Eftersom pengarna kom samhället till godo, så var allt därmed förlåtet, och tittarna förstod att de drabbade skulle vara tacksamma för att de på detta sätt kunde bidra till att bland annat Röda Korset, Folkhälsan, idrottsrörelsen, med flera verksamheter kunde fortgå som tidigare.
Dessutom visar ju verkligheten att det påstådda regelverket för att stoppa spelmissbruk inte fungerar hos PAF. Eller annars används det inte på rätt sätt, utan finns mest för att man skall kunna hänvisa till att man har ett regelverk , för att på så sätt kunna helgonförklara sin verksamhet.

Men hur skriver man ett regelverk som är så tätt att alla luckor och kryphål täcks igen, om de etiska och moraliska värderingarna hos verksamhetens utövare saknas?
Om lönsamhetskravet är så stort att den överskuggar allt annat? Om girigheten är den norm som får styra verksamheten? Då hjälper det varken med fler lagar och regler, eller med fler överinseende myndigheter.
Nej, då måste man se till grunden för verksamheten som sådan. Vill ålänningarna att vi skall bygga vårt samhälle på medel från en verksamhet som helt åsidosätter etiska och moraliska principer i sin jakt efter utökade marknadsandelar och högre avkastning?
Runa Lisa Jansson