DELA

Saklig hantering av näringsrätten

Ålands framtid , med partiordförande Pia Eriksson i spetsen kräver att jag som ansvarig minister ska polisanmäla Jysk för att man fortsatt har problem att leva upp till kravet i det tillfälliga näringstillståndet att all service ska ske på svenska. Det är naturligtvis beklagligt att det är så, och inget landskapsregeringen tar lätt på, varken på politisk nivå eller där frågan hör hemma, hos förvaltningen som tillsynsmyndighet.

De tjänstemän som ansvarar för frågan hanterar den med de medel lagen ger möjlighet till, långsiktigt och förhoppningsvis konstruktivt.

Min personliga uppfattning om lagstiftningen på området är att den behöver revideras, och att det område som bör skärpas och förtydligas är just språkkravet och hur man förfar när företag inte lever upp till det. Det är den centrala och viktigaste delen. Andra delar, till exempel kravet på att två tredjedelar av styrelsemedlemmarna ska var ålänningar, är enligt min mening föråldrade.

Under mandatperioden har landskapsregeringen jobbat med frågan, men inte kunnat nå enighet om helheten.

Även detta är en fråga med nyanser, men det är ju bra att veta hur Pia Eriksson skulle förfara i en situation där hon hade ansvaret.

Nina Fellman (S)

Kansli- och kommunminister