Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Säkerställ anställningsbarheten för återvändande lärare

Tony Salminen (MSÅ) framför konstruktiva tankar kring hur behörighetsutmaningen för lärare med svensk utbildning kan hanteras i förordning. Det finns just nu en gyllene chans att beakta skrivningarna i kommande förordning. Frågan har också diskuterats med sakkunniga skolledare. Åsikterna har emellertid i någon mån gått isär vilket beror på att man efter ett antal rekryteringar helt plötsligt kan ställas inför en situation att behörigheten inom skolans lärarkår snedvridits eller helt saknas för viss årskurs.

Ett erkännandeförfarande utan krav på kompensationsåtgärder medför att beslut om behörighet begränsas till examensbeviset.

Kompensationsåtgärder kommer då inte ifråga och om läraren vill göra sig behörig för resterande årskurser senare är man tvungen att genomgå någon form av lärarutbildning i en helt annan volym än vad som nu erbjuds. En sådan kompletterande lärarutbildning kan säkert ordnas på Åland i samarbete med en lärarutbildningsinstitution men det sker högst sannolikt med rejält tilltagna intervaller.

Det finns för- och nackdelar med allt. Arbetsgivaren väljer de mest lämpade och konkurrenskraftiga lärarna i en rekrytering. Trots uppgifter inom svenska myndigheter om att en översyn pågår av den svenska lärarutbildningen så kan det ta ännu flera år innan en revidering sker.

I väntan på den bör vi säkerställa anställningsbarheten för återvändande lärare på alla plan.

RAINER JUSLIN (Lib)