DELA

Säkerheten under all kritik på Rockoff

Det pågår ständigt frågor om Rockoff, dess upplägg och föräldraansvar under festivalen. Efter att många år gått på Rockoff som enskild vuxen till att gå på Rockoff som förälder har synen på festivalen ändras.

Som förälder idag behöver man skydda sina barn från att bli påhoppade under artisternas spelningar om dom vill se sin idol. De betalar fullt festivalpris från sju års ålder, liksom alla andra. Barn, ungdomar och vuxna har således samma rätt att uppleva festivalen.

Jag vill rikta stor kritik mot Rockoff-arrangören och vakterna, speciellt gällande spelningen med Joakim Lundell. En artist som är en idol för många unga barn.

Under spelningen knuffades publikhavet kraftigt gång på gång åt olika håll. Barn och ungdomar ramlade. Vad som föregick under praktiskt taget hela spelningen var att ett stort minderårigt ungdomsgäng, varpå många var kraftigt berusade, i mitten av publiken knuffade och tryckte undan resten av publiken för att skapa en cirkel om cirka tre meter i diameter i publikhavet. I sin cirkel hejade de på olika ungdomar som klev in i ringen och gjorde volter.

När refrängen var slut återanslöt de sig i en hoppande och knuffande klunga. Detta beteende, som kom att påverka nästan alla i publiken, fortsatte under hela spelningen. De fanns fyra vakter framför scen samt ytterligare en som syntes norröver och en vakt västerut.

Vakterna lät detta pågå under hela spelningen utan att ingripa. Vad har vakterna för uppgift på området om det inte är att ingripa?

Detta är under all kritik! Det är längre inte en fråga om att om det kommer att hända en allvarlig olycka, utan när det händer.

Även det att berusade och kraftigt berusade minderåriga ens får vistas på området måste ifrågasättas. Hur kan det ens tillåtas att det förekommer? Rockoff arrangören kan inte ta ansvar för minderårigas alkoholintag men de har ansvar för att inga alkoholpåverkade minderåriga skall vistas på området.

Även behöver det ifrågasättas huruvida det skall tillåtas att berusade får vistas på den så kallade alkoholfria sidan? Den sida där barn från cirka fem års ålder och uppåt vistas för att få se och uppleva sin idol, inte berusade ungdomar och berusade vuxna personer.

Denna festival är en tillställning som inte längre är under så kallade kontrollerade former för allas bästa utan här handlar det bara om ”Cash in”.

VUXEN OCH FÖRÄLDER

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Rockoff Festivalen arrangeras under kontrollerade former, vi genomgår flera processer för att få våra ordningsvakter godkända av polisen. Vakternas ansvarsområden är tydligt uppdelade och väl organiserade och Rockoff har till och med vakter i publikhavet för att kunna agera och kommunicera ut eventuella problem eller faror. Festivalen samarbetar dessutom efter bästa förmåga med samtliga myndigheter för att skapa bästa möjliga festivalmiljö. Ungdomar kan dock vara väldigt kreativa i sina sätt att kringgå våra ordningsregler men vi gör alltid vårt bästa för att skapa en så säker festivalmiljö som möjligt.

Det har i alla år varit tryck framför scenen när populära artister uppträder. Löpande under hela festivalen har festivalbesökare som betett sig dåligt under en show identifierats, har de varit berusande minderåriga så har bandet klippts och föräldrar kontaktats. Allt detta framkommer även i festivalguidens ordningsregler.

Den som inte vill uppleva det enorma trycket mitt framför scen bör ställa sig tre eller fyra meter åt sidan som de flesta föräldrar med yngre barn gör. Myndiga personer från vuxenområdet får komma till ungdomsområdet och eftersom Rockoff är en stadsfestival vill vi att det ska vara möjligt att gå från vuxensidan till ungdomssidan för att kolla till sina barn.

Föräldrar ansvarar för sina barn och Rockoff tycker att det är viktigt med föräldrars närvaro varför vi är mycket glada när föräldrar med minderåriga barn ställer upp som vakter. Vi uppskattar även att vuxna kommer fram och uppmärksammar personalen på eventuella situationer som kan behöva tas om hand. Vi värnar om säkerheten och alla besökares välmående och vi har inget intresse av att ordna en otrygg eller osäker festival.

Nu blickar vi framåt och hoppas på en bra festivalsommar 2019. Tack för i år.

PIER SCHMID

ROCKOFFS FESTIVALGENERAL