DELA

Säkerheten blev inte bättre

Något jag har funderat länge på är ombyggnaden av Storagatan. Vad jag förstod skulle ombyggnaden vara tvungen att utföras pga alla olyckor som hänt.

Nu har Storagatan varit klar ca 1 år och jag kan inte se någon skillnad från då och nu. Den är exakt likadan som tidigare. Ända skillnaden är dessa kullerstenar som inte tillför någon säkerhet överhuvudtaget. Då tänker jag närmast på de som använder rullstol eller rullator. För dem är det ju inte säkert att ta sig över gatan på kullerstenarna.

Syftet med en ombyggnad är väl menad till det bättre och inte till det sämre. Med tanke på hur mycket ombyggnaden har kostat skattebetalarna borde åtminstone rörelsehindrade kunna ta sig över gatan obehindrat och på ett säket sätt, vilket man inte gör med kullerstenar under hjulen om man använder rullstol eller rullator.

Det skulle vara intressant att få ett svar av ansvariga om hur säkerheten har ökats på Storagatan och varför dessa kullerstenar ska finnas på gator.

”Fundersam skattebetalare”

Svar:

Angående frågorna om Storagatan kan vi först i huvudsak konstateras vilka åtgärder som utförts vid ombyggnaden:

Korsningsområdena vid Torggatan och Strandgatan har utförts upphöjda.

Gatan/gatorna har utformats för att förhindra möjlighet till omkörningar vid övergångställena.

Busshållplatserna har fått en tydligare utformning och avskiljs nu bättre från körfilerna.

Gångytor och trottoarer har fått ny beläggning med betongplattor, cykelvägarna har fått ny asfalt.

Gatubelysningen har förnyats.

I val av olika byggnadsmaterial har bla hållbarhet prioriterats så att granitsten använts i körytor framom asfalt eller betongsten. De upphöjda korsningsområdena har utförts med granitsten med råkilad yta vilket är en ojämn yta som tillsammans med uppkörsramperna ska påminna och styra bilisten att sänka hastigheten.

Övergångsställena har för att få en slätare och mera tillgänglighetsanpassad yta utförts med en annan sorts sten, en granitsten som har en yta som är sågad och sedan kysshamrad eller flammad för att minska halkrisken men samtidigt vara mera lämplig att gå på.

Håkan Lindén

Projektchef