DELA

Säker vaccinering?

Läste att vaccinering med Gardasil ska inledas i våra högstadier och undrar då över ett par saker.
I NÅ står att läsa att det är det samma vaccin som används i Sverige. Det står också i inforutan att vaccineringen har effekt även efter man smittas. Men läser man infon i FASS så säger den:
”Vaccinet används inte för att behandla HPV-relaterade sjukdomar. Gardasil har inte någon effekt hos individer som redan har en kvarstående infektion eller sjukdom förknippad med någon av HPV-typerna i vaccinet. Hos individer som redan är infekterade med en eller flera av de HPV-typer som ingår i vaccinet, kan dock Gardasil ändå skydda mot sjukdomar förknippade med de andra HPV-typerna i vaccinet.”

Det är ju inte riktigt samma sak, känns lite missledande.
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20051216000104&DocTypeID=7&UserTypeID=2
Vidare undrar jag om det är den samma Gardasil som används i USA där det rapporterats om minst 89 döda till följd av vaccineringen och 21000 fall av svårare biverkningar så som kramper, slaganfall, yrsel, trötthet, svaghet, huvudvärk, magsmärtor, kräkningar, muskelvärk och svaghet, ledvärk, autoimmuna problem, bröstsmärtor, håravfall, aptitlöshet, personlighetsförändringar, sömnlöshet, hand/ben skakningar, arm/ben svaghet, andfåddhet, hjärtproblem, förlamning, klåda, utslag, svullnad, värkande muskler, bäckensmärta, nervsmärta, menstruationscykelförändringar, svimning, svullna lymfkörtlar, nattliga svettningar, illamående, tillfälliga syn/hörselnedsättning.
http://www.naturalnews.com/031641_HPV_vaccines_documentary.html
http://truthaboutgardasil.org/
Eva Ringwall (S)