DELA

Sak- och resultatpolitik viktig

Att få största möjliga stöd för sin politik och aktivt driva sakfrågor för att utveckla Åland är det viktigaste för oss inom Obunden Samling. Det vi lovar brukar vi hålla, oavsett position och om det blåser snålt. Att ha en rak och tydlig linje har, kanske lite paradoxalt, blivit vårt varumärke. Det sover vi gott av. Detta innebär att man måste vara med i leken när ”hela havet stormar” för att komma åt vissa stolar. Vi ser dock makten som ett medel, inte ett mål i sig. Vi fiskar inte efter poster bara för att sitta på dem och håller inte fast i skrivbordskanten så att fingrarna vitnar in absurdum om det inte gynnar våra huvudmän, Ålands folk och våra väljare.

Till riksdagsvalet tog vi initiativ till ett samarbete mellan sex partier vilket efter en del baxande gav som resultat nuvarande riksdagsledamot Naucler. Detta för att ta tillvara ett stort humankapital med kompetens och kontaktnät som annars skulle kommit på undantag, vilket väljarna också tyckte. Sedan dess har det spekulerats i huruvida ”alliansen” skall bestå.
Vi gjorde sonderingar under våren och kunde konstatera att intresset för detta var tämligen svalt. Frisinnad Samverkan har sedan tagit upp stafettpinnen och sammankallat till diskussioner om att fortsätta i någon form mellan grupperna Åländsk center, Frisinnad samverkan, Obunden samling och Ålands framtid. Det som åstadkommits är enbart just sonderingar och diskussioner.

Någon ”allians” finns inte, några poster har inte fördelats och någon gemensam politik har inte utformats. Massmedia har i sin iver att elda upp temperaturen i valrörelsen och skapa underhållande motsättningar felaktigt påstått detta. Kandidater som tillkommit bara på grund av denna ”oheliga allians” kan lugnt stanna hemma på kammaren alternativt meddela den verkliga orsaken till kandidaturen.

Vi har deltagit i dessa möten eftersom vi fått en inbjudan och för att vårt partifält stöder en strävan till att verka för ökat samarbete och minska splittringen inom åländsk politik och utåt gentemot bland annat. Helsingfors och Bryssel, tillsammans är vi starkare. Det är vår övertygelse att det behövs för Ålands bästa samtidigt som vi inte ingår något halvhjärtat äktenskap där någon av parterna inte vill kännas vid det och/eller vänsterprasslar.

Vi kommer fortsättningsvis att vara öppna för diskussioner med alla partier och, det tål att upprepas; vi vill samarbeta i de konstellationer där vi får störst stöd får de sakfrågor som vi i valrörelsen lovar genomföra. Låt oss komma bort från instabilitet, stagnation och osäkerhet. Låt oss efter valet utverka en majoritet som är stabil, fungerar hela mandatperioden och som driver en aktiv och kreativ politik. I sådant samarbete vill Obunden Samling gärna lägga sitt krut.
Gun-Mari Lindholm,
partiordförande
Obunden Samling
Danne Sundman,
gruppledare
Obunden Samlings lagtingsgrupp