DELA

Säg inte nej – säg kanske, kanske

På söndag ordnas i samband med presidentvalet folkomröstningar i sex åländska kommuner, Brändö, Vårdö, Eckerö, Hammarland, Sund och Saltvik.

Frågeställningen är om kommunen ska fortsätta som självständig kommun, och svarsalternativen är ja eller nej.

I praktiken kan man alltså antingen rösta nej till all förändring, eller ja till ett alternativ som ännu inte är klart definierat på något sätt.

Detta görs bara några veckor innan landskapsregeringen, för landskapets pengar, startar kommunindelningsutredningar för de alternativ till nya kommuner vi efter noggrant övervägande föreslagit.

Efter att det arbetet är gjort finns ett konkret förslag på hur en ny kommun kan se ut, hur man gör med skolor, med äldreomsorg, med kommunkanslier och infrastruktur.

I Finström-Geta-Sund-utredningen bestämde man att inga skolor i den nya kommunen ska stängas, och inga äldreboenden eller dagis ska läggas ner.

Att påstå något sådant är bara skrämselpropaganda som det inte finns några belägg för.

Som ansvarig minister för landskapsregeringens arbete med kommunreformen tycker jag såhär: Låt utredningarna ge svaren först, och ta sedan ställning. Säg inte nej till något som kan bli bra, innan du vet vad det faktiskt innebär.

Landskapsregeringens arbete drivs varken av viljan att utöva våld eller tvång mot kommunerna, eller av en besatthet att spara på kommunerna. Motivet är viljan att skapa starkare och smartare kommuner som klarar av sina uppdrag. Idag finns kommuner som har problem med det, och det är inget vi kan blunda för.

Det är uttryckligen för att trygga en god omsorg för de äldre, bra dagvård för alla barn (även dem med särskilda behov) och bra skolor över hela landskapet som jag jobbar med frågan.

De samgångsstöd som finns redan enligt dagens lagstiftning ger kommunerna flera miljoner euro i tillskott under flera år, vid en eventuell sammanslagning. En kommunsammanslagning kan ge större trygghet, bättre kompetensförsörjning, stabilare ekonomi och bättre och mer smärtfritt samarbete.

Kan de som vill säga nej till all förändring garantera att det är den bästa lösningen för framtiden, för alla kommuninvånare?

Nina Fellman (S)

Kansli- och kommunminister