DELA

Så valdes stadsdirektör

Debattens vågor går förståeligt nog rätt höga. För att ge ett bredare perspektiv på frågan vill vi göra några klarlägganden.

Valet har föregåtts av en lång och noggrann urvalsprocess där alla partier haft insyn och påverkan hela tiden. Extern hjälp i utvärderingen har också anlitats. Majoriteten valde därefter en stadsdirektör som skall föra staden framåt och ur en ekonomiskt problematisk situation. Vi vill att den nya direktören skall vara kompetent, engagerad och motiverad och göra ett bra jobb för staden. För oss räcker det inte att spara 200 € per månad och någon semesterdag. Att ha det som huvudargument är populism och kan förstås ge någon röst. Stadens budget är på c:a 70 miljoner € och organisationen skall producera service för 11 000 medborgare. Fullmäktiges uppgift och skyldighet är att välja en person som kan axla det ansvaret.

Lönenivån var hela fullmäktige överens om och alla slutkandidater hade lönekrav på samma nivå, och i förhandlingar får man ge och ta. I sammanhanget får vi inte glömma att det är fråga om en anställning som dels är tidsbegränsad och att den förutsätter fullmäktiges förtroende. Inga avgångsvederlag finns.

Viktiga dagsaktuella frågor för stadsdirektören, givetvis i samarbete med stadsstyrelsen och övriga förvaltningen är:
:-att bibehålla stadens goda basservice till medborgarna
-stadens ekonomiska resultat som för 2010 blir 3 – 4 M€ under budget
-stadens tillväxt där grannkommunen har dubbelt högre siffror,
-diskussioner med de stora företagen att placera fler arbetsplatser i Mariehamn
-att genomföra den planerade nämndreformen
-att verka för att staden har samma ställning inför LR som övriga kommuner
-finna skattebetalare i 900 bostäder som i dag saknar sådana

Det är alltså det perspektiv som låg till grund för vårt val. Staden behöver förändringar och nu utgår vi från att vi valt rätt person och vi som politiker kommer att göra vad vi kan för att stötta stadens utveckling.
Mariehamnsliberalerna
FS/OB fullmäktigegrupp
Mariehamnscentern
Mariehamns Framtid