Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Så tar vi kommunreformen vidare

Kommunreformen har varit denna mandatperiods största samtalsämne. För oss är det viktigt att seriöst och långsiktigt jobba vidare med de reformer vi påbörjat.

Nuvarande modell med 16 kommuner håller inte längre, varken ekonomiskt, socialt eller demokratiskt. En ny kommunstruktur är det nödvändiga och ansvarsfulla att göra.

Vi vet att starkare kommuner inte kommer att uppstå av sig själv. Eller på frivillig väg. Kommunerna har inte frivilligt kunnat enas om Kommunernas socialtjänst eller bilda en gemensam brand- och räddningsmyndighet fast man diskuterat det i 10 år.

Nu bör man utifrån den stiftade kommunreformlagen ta nästa steg. Lagen är den bästa plattformen för fortsatt utveckling. Men på några punkter måste man gå in och ändra under nästa mandatperiod för att möjliggöra en positiv process.

Vi menar att tidtabellen nu är för utmanande. Reformperioden behöver förlängas för att ge kommunerna den tid som krävs. Även den trappstegsmodell för samgångsstödet som finns i lagen behöver tas bort, så att de ekonomiska morötterna finns kvar.

Det finns i varje samarbetsområde kommuner som inte överlever en längre väntan. Därför bör man möjliggöra att vissa av de nuvarande kommunerna tar ett snabbspår för sammanslagning. Dock så att slutmålet och generalplanen kvarstår, med ett slutår då hela reformen är genomförd.

För att undvika att den kommun som vill minst bromsar upp för alla, bör ett juridiskt hållbart medlingsförfarande införas som hjälper kommunerna att komma i mål.

Detta är ett maratonlopp. Kommunernas socialtjänst har tagit 10 år att få på banan. Ett gemensamt barnskydd och en socialjour har diskuterats längre än så.

Kommunreformen kommer att förverkligas. På vägen dit behöver vi hitta kreativa kompromisslösningar och hålla ögat på slutmålet: Starkare kommuner som ger likvärdig service och bidrar till att både regioner och centralorter blomstrar.

CAMILLA GUNELL

Vice lantråd (S)

NINA FELLMAN

Kommunminister (S)