DELA

Så ser politiken ut i Mariehamn

Tycker att allmänheten bör få besked av politikerna att beslutet, "ändring av huvudmannaskap för fritidshemmen så tillvida att skolnämnden övertar socialnämndens ansvar", innebär en smygbesparing i form av att skolan tar över dess resurser och därmed urholkas fritidshemmen i dess nuvarande form. Alltså inte en reell besparing för staden.

2004 försökte Johan Ehn, Barbro Sundback och Strandnäs rektor Mikael Rosbäck att smyga in ett beslut i budgeten för 2005 i ärendet, bakom ryggen på de suveräna nämnderna för social och skola. Med några veckor kvar till beslut upptäckte bland annat undertecknad vad som var på gång och satte igång ett gediget arbete för att förhindra detta. Bland annat informerade undertecknad FS arbetsgrupp med Roger Jansson, Johan Ehn och Harriet Lindeman under ett 1,5 timme långt lunchmöte angående hur fritidshem fungerar och vad det innebär för verksamheten ifråga att lämna över densamma till skolan.
När det blev dags för budgetdebatt en tisdag i november 2004 visade det sig att inte något av all den information FS arbetsgrupp erhållit vid ovannämnda lunchmöte lämnats vidare till övriga inom FS. Detta höll den gången på att stjälpa fritidshemmen.

2010 var politikerna "smartare" än så. I stadsdirektörens sista reviderade förslag för 2011, i tryck en vecka före beslutsdagarna 9-10 november 2010, hade man lagt in den nu beslutade förändringen, alltså så kort tid före beslut att vi som ansvarar för och jobbar vid fritidshemmen inte skulle hinna skapa opinion.
Ändock säger Folke Sjölund fredagen den 5 november till undertecknad att diskussionen i stadsstyrelsen pågått under hela budgetarbetet. Barbro Sundback, även hon ledamot i stadsstyrelsen, har under pågående budgetarbete sagt till S-kollegan Henrik Löthman att någon sådan diskussion inte pågick, allt för att behålla "lugnet och dunklet".
Vid omröstningen onsdagen 10 november lade fyra liberaler ner sina röster ( exkl. Katrin Sjögren på grund av eventuellt jäv), alldeles självklart för att man vill ha kvar fritidshemmen i dess nuvarande och kvalificerade form.
Vad fick Lib av FS i denna kohandel och vice versa?
Efter intervjun i Tidningen Åland 9 november trodde man givetvis att Johan Ehn "grävt sin egen grav", att ingen skulle rösta med honom och hans okunnighet. Tänker han hantera eventuellt kommande förändringar i nämnds- och förvaltningsorganisation kan vi förbereda oss på ett totalt kaos i staden.
Partisekreterare Petri Carlsson gjorde ett "strålande jobb" under beslutsdagen när han ringde runt till samtliga FS- och Obsledamöter för att säkert få dem att rösta så som Johan Ehn ville, vilket dock inte Obs gjorde (fick Du puss på kind Petri av Johan? Snacka om "Humle och Dumle"). Det här är politik i Mariehamn.

Det är väl ingen som tror att det bara i ovanskrivna ärende gått till som ovan beskrivits, det här går hand i hand med annat, t.ex. bygget i hörnet Strandgatan/ Nygatan sommaren 2010.
Vid olika tillfällen genom åren har mina "vänner" på den högra sidan av politiken, såväl C, Lib som FS, frågat mig om jag inte vill engagera mig. Ovan skrivet visar klart och tydligt varför det för mig aldrig blir aktuellt, inte ett "rakt rör" så långt ögat når.
Rektor Mikael Rosbäck sa så sent som första veckan i november att han vet ingenting om och har inte tid med fritidshemmen men han vill ha det. Bäva månde fritidshemmen och dess verksamhet.
Nej, alla rakryggade, ärliga och härliga arbetsgivare, undertecknad är öppen för alla förslag, Mariehamns Stad är ingen höjdare trots alla "strategier och liknade".

Calle Greiff
Föreståndare
Fritidshemmet Kråkan.