DELA

Så resonerar jag om värnplikten

Tack riksdagsledamot Nauclér för din insats och svar på min tidigare insändare om inflyttades hembygdsrätt och värnplikt!

Så här resonerar jag:

De som har hembygdsrätt är enligt självstyrelselagen befriade från värnplikt. Lagens klausul om att detta inte gäller personer som efter fyllda 12 år inflyttat till landskapet från annan ort kom till för att förhindra värnpliktiga i Finland, d.v.s. finska medborgare, att undgå värnplikten genom flytt till Åland.

Det finns inte, menar jag, någon grund för påståendet att denna klausul skulle medföra en skyldighet att fullgöra värnplikt i Finland för till Åland inflyttade utlänningar som förvärvat hembygdsrätt och finskt medborgarskap samtidigt.

I kraft av sin hembygdsrätt är dessa, oavsett när de flyttat till Åland, befriade från värnplikten.

Heidi Öst