DELA

Så räddar vi det svenskspråkiga mandatet

Det är fritt fram att ställa upp i val och i princip är det bra att det finns flera kandidater att välja mellan. Eftersom man i EU-valet kan rösta på kandidater också i Finland behöver Åland dock inte fler kandidater för att ålänningarna ska få en valmöjlighet.

Camilla Gunell (S) förklarar i en insändare sin kandidatur i EU- valet genom att betona vikten av de åländska politiska kontakterna med andra partier än Svenska folkpartiet. Att göra det just genom ställa upp i EU-valet kan dock få andra problematiska följder.

En kandidatur medför ansvar. Om de åländska rösterna splittras så att det enda svenskspråkiga mandatet äventyras blir det mycket svårt, ja nästan omöjligt, för socialdemokraterna att få till ett arrangemang som ens liknar det mångåriga samarbete som Åland haft med Svenska folkpartiet. SFP är visserligen ett litet parti men i EU-samarbetet har det helt klart visat sig vara den bästa tillbudsstående samarbetspartnern för oss ålänningar.

I senaste EU-valet utlovade Socialdemokraterna en åländsk specialmedarbetare vilket ledde till att en av medarbetarna i ett helt finskspråkigt team inledningsvis sades ha ansvar för Ålandsfrågor. Av detta märktes mycket lite här hemma på Åland. Följaktligen rann arrangemanget också ut i sanden och idag återstår intet.

Efter det var i princip det enda som hördes om Åland från de finska Socialdemokraterna i Europaparlamentet när Liisa Jaakonsaari gick ut stort med att Åland inte borde få en plats i Europaparlamentet.

Vad gäller det svenska språket har Gunell rätt i att de finska socialdemokraterna på senare tid har visat upp en något mer balanserad retorik men åter igen är de faktiska resultaten vi sett av en annan art. Senast Finland hade en socialdemokratisk utbildningsminister avskaffade hon den obligatoriska svenskan i studentskrivningarna. En katastrof för tvåspråkigheten i Finland.

Som väljare har man också ett ansvar. Därför hoppas vi att ålänningarna ska ställa upp för att säkra det svenskspråkiga mandatet och rösta på den svenskspråkiga listan med Anton Nilsson som har en gedigen EU-erfarenhet och ett brett kontaktnät som kommer att vara till mycket god nytta för Åland i EU!

HARRY JANSSON
CENTERN
JOHAN EHN
MODERAT SAMLING
BRAGE EKLUND
ÅLANDS FRAMTID
JOHN HOLMBERG
LIBERALERNA