DELA

Så löser man skärgårdstrafiken

Ni diskuterar i nuläget ivrigt angående skärdgårdstrafiken och speciellt angående en viss kortrutt. Eftersom jag ej kan se någon framtida konkret lösning, så vill jag härmed försöka lyfta fram mina åsikter! Enligt mig så har ni alla förutsättningar till att verkställa detta förslag!

Ni har 8 eller är det 9 stycken färjor i dagsläget?
Jag vill börja med norra linjen, där ni startar en linje mellan Hummelvik-Snäckö (Kumlinge) trafik som i nuläget redan finns, dock ett kort pass på ungefär 50-55 min. Det behövs dock lite modifiering av färjfäste i Snäckö! Här passar lämpligtvis m/s Alfågeln bra. Från Snäckö färdas man sedan till Kumlinges norra färjfäste för vidarefärd österut.
Sedan vore det lämpligt med en linje mellan Kumlinge (Norra färjfäste) – Torsholma (Brändö), detta är också ett kort pass på cirka en timme. Passlig båt på denna linje skulle kunna vara m/ s Knipan. Även här blir det bilväg över Brändö till Åva som det funkar idag.
Sista länken på norra linjen går som idag mellan Åva-Osnäs med m/s Viggen.
Så kunde ni ha alla pass på norra linjen under 1 timme – kortrutt vill säga! Utan större ingrepp på den infrastruktur som är befintlig på norra linjen!

Angående södra linjen, så som den är i dag måste den gå mellan Långnäs-Galtby. En helt befängd sträcka ca. 5h med tanke på att sista biten mellan Kökar-Galtby har en ganska liten täckning av lastkapaciteten, vintertid iallafall.
Istället skulle det gå två färjor mot varann mellan Långnäs (alternativt Överö) – Kökar. Eftersom det är ett längre pass behövs två färjor för att behålla service! Färjor som passar är m/s Skiftet och m/s Gudingen som trafikerar detta i skrivande stund. Ena färjan kör morgon till eftermiddag andra båten kör förmiddag till kväll.
Sedan lägger man in en skild färja på Kökar – Galtby, till exempel m/s Ejdern som trafikerar det som behövs – inte mer. Då delar man upp södra linjen efter det behov som finns att åka hela vägen österut!
I framtiden skulle färjfäste kunna byggas på östra Föglö. Då förkortas kanske turen till Kökar så mycket att det räcker med en färja? Det skulle väl gå på ungefär en timme där med! Då är det bara Kökar – Galtby som blir ett längre pass. På södra linjen finns allt redan där för att köra så här – till och med två färjfästen i Kökar!
Föglö-linjen blir kvar som den är idag, det kan bli en andra båt för södra skärgården, om färjfäste på östra Föglö byggs. Tvärgående linjen blir förhoppningvis kvar också som avbelastning till Alfågeln och så att fisketransporterna från Föglö fungerar bra!

Hoppas att jag kunde vara till någon hjälp.
Hälsningar från en
Fundersam yngre skärgårdsbo