DELA

Så lär man sig finska

Du som i torsdagens tidning messade om att du vill lära dig finska, här kommer ett par tips.
Köp en finsk tidning och en ordbok och börja översätta kontaktannonserna till svenska. Så gjorde jag när jag flyttade till Sverige. Efter två månader kunde jag läsa också annat i tidningen.
FST5 i Finlands tv har program på svenska, textade till finska. Där kan man få träning. Likaså visar den finska tv4-kanalen svenska långfilmer, texade till finska.
Vill du ha en lärare, så tag kontakt. Redaktionen har mitt telefonnummer.
Markus