DELA

Så kan tandvården utvecklas

Det finns inte något parti som inte skulle vilja göra förbättringar inom tandvården. Men en väsentlig sak har saknats under denna mandatperiod och det är pengar.

ÅHS bedriver i dag tandvård för barn och ungdomar, vissa prioriterade grupper, narkostandvård samt jourtandvård för hela befolkningen. Exempel på prioriterade grupper är diabetiker, reumatiker, flyktingar cancerpatienter och psykiskt funktionshindrade. FPA ersätter besök hos privat tandläkare och munhygienist. På Åland kan man dessutom dra av tandvårdskostnaderna i kommunalbeskattningen. Det kan man inte i riket.

Tandvårdreformen i riket innebär att man kan få tandvård inom 6 månader men inte obegränsad rätt till vilken vård som helst. Utvärderingar visar att tillgängligheten delvis ökat men att det främst är medelinkomsttagarnas situation som förbättrats. Befolkningens faktiska behov har inte styrt nyttjande av tandvården i tillräcklig grad. Det är fortfarande för dyrt för låginkomsttagarna att gå till tandläkaren.

Ett första steg på Åland kunde vara att rikta åtgärder till de med störst behov. Där är äldre en viktig och växande målgrupp. Allt fler äldre har permanenta tänder. ÅHS planerar att investera i en ny tandvårdsvagn som förutom att betjäna skärgården också kunde betjäna äldreboendena.
Steg två skulle kunna förebygga och förbättra hela befolkningens tandhälsa genom till exempel tandvårdscheckar alternativt utökade resurser till ÅHS tandvård. Men vi behöver ha en uppfattning om både kostnader och finansiering.
Katrin Sjögren (lib)
social- och miljöminister