DELA

Så här vill vi inte att Åland ska vara

Efter att vi de senaste veckorna i tidningarna med häpnad, avsky och förakt följt med behandlingen av ”krögarparet” och inte minst deras barn vill vi nu ge en eloge till Rune Söderlunds sakliga, bra och analyserande insändare. Vi känner oss också, liksom många andra här på Åland, som deras vänner och vi har maktlöst fått läsa om CKP:s oresonliga agerande.
Det är häpnadsväckande att man agerar på det här sättet. Man har även fått läsa om andra som är misstänkta för ”människohandel” och då fått utreseförbud men inte blivit fängslade. Det här luktar rasism och främlingsfientlighet hur långt som helst. Rasism och främlingsfientlighet finns i alla samhällen men vi anser att vårt Åland ändå i stort sett har varit humant.
Man slås av tanken hur det nu plötsligt har kommit in ett sådant här rasistiskt, avskyvärt agerande, som CKP sysslar med, i vårt samhälle! Hur skall man förklara för tre små barn vad det är som händer? Vilken oerhörd tragedi de utsätts för. Det känns otroligt svårt att tänka på det.

Vi är många som genom åren fått lära känna ”krögarparet” som kom hit och med två tomma händer arbetade nätter och dagar och skapade en fantastisk rörelse och tillförde nya och spännande inslag i vårt samhälle. Det var aldrig någonsin tal om att ”dra sig fram” på samhället. Viljan att klara sig själv fanns från början.
Vi vill också önska Markus Måtar ork att fortsätta kämpa på. Vi är många som tror på dig och som står bakom! Om det visar sig att detta agerande, som CKP har gjort, inte har ”torrt på fötterna” hoppas vi verkligen att rättssystemet är sådant att den som har ansvaret för detta agerande kommer att få stå till svars.
Vänner av rättvisa