DELA

Så här prioriterar ÅD

Lantrådet Gunell har framfört att Åland ska visa solidaritet och ta sin andel av för asylsökare; 245 stycken i år.

Politikerna säger att Åland har ett tryggt samhälle. Ja, men hur länge?

Rika Åland har råd sägs det. Men socialministern säger att 2 700 personer ligger under den relativa fattigdomsgränsen på Åland.

Dessa prioriterar vi före 245 asylsökande.

På ungdomsseminariet framkom att det finns 276 personer på Åland, som är under 25 år och som saknar arbete eller studieplats. Dessa prioriterar vi framom 245 asylsökande.

Vi vill ge ett pensionsarvode om 100 euro per månad till alla som lyfter folkpension eller sjukpension, på grund av att pensionerna står stilla och prisnivån stiger hela tiden. Finansiering från PAF-medel. Dessa personer prioriterar vi före asylsökande.

Det finns 100 familjer som anlitar matbanken, vilka vi prioriterar före asylsökande.

I vårt partiprogram: Vi prioriterar de som, bor på Åland, eller som har bott på Åland.

Stephan Toivonen (ÅD)