DELA

Så här kan mentalhälsoveckan utvecklas

Världsmentalhälsodagen uppmärksammades på Åland för tredje gången den 8 oktober på ÅHS konferenscenter med tema ”I morgon var jag alltid ett lejon” med Arnhild Lauuveng, psykolog men även själv drabbad berättade sin historia, stort tack till ÅHS och Reseda för en mycket bra dag.

Klubbhuset Pelaren med sina 87 medlemmar, anställda och styrelse vill se framåt och ytterligare utveckla mentalhälsodagen. Vi vill därför bjuda in våra samarbetspartners såsom patient- och intresseföreningen Reseda r.f och ÅHS till att nästa år arrangera en mentalhälsovecka enligt modell från bland annat Clubhouse International.

Veckan kunna förslagsvis utformas enligt följande tema:

Dag 1. Stigmafritt Åland, vilket innebär att vi informerar om psykisk ohälsa både till individer, företag, organisationer och andra berörda vad de kan göra för att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa.

Dag 2. Involvera din familj och dina vänner genom att göra dem medvetna genom att starta konversation om psykisk ohälsa

Dag 3. Ta reda på och informera om psykisk ohälsa och involvera omgivningen både på kommunnivå och landskapsnivå.

Dag 4. Dela din erfarenhet och historia om psykisk ohälsa och använda den kunskap som finns hos erfarenhetsexperter och medlemmarna på Pelaren.

Dag 5. Använda sociala medier och media för att sprida och dela kunskaper om psykisk ohälsa.

Dag 6. Vikten av arbete och lyfta goda arbetsgivare som anställer personer med psykisk ohälsa. Arbete som en mänsklig rättighet.

Dag 7. Gemensam dag för att informera om föreningar, organisationer och övriga som jobbar med psykisk ohälsa. Delta och arrangera olika arrangemang som t.ex. Ångestlopp, ångestparad och andra punktaktioner.

Vi kan konstatera att var fjärde människa drabbas av psykisk ohälsa och den ökar hela tiden. Man beräknar att 450 miljoner människor i världen lider av psykisk ohälsa. Hälften av alla med psykisk ohälsa visar symtom från 14 års ålder, men det tar för de flesta 10 år innan de får behandling.

Man uppskattar att 90 personer begår självmord varje timme i världen, nästan 2 200 personer tar livet av sig per dag och av dessa är 90 procent relaterade till psykisk ohälsa. Totalt beräknar man att det sker cirka 800 000 självmord i världen per år. (http://www.clubhouseintl.org/documents/clubhouse_intl_online_infographic_2015.pdf)

I enlighet med Finlands nationella plan för mental hälsa (THL) stadgar det att det år 2015 skall ingå ett klubbhus i varje region i landet. (Se “http://www.iccd.org/effectiveness.ht)

Åland fullföljer redan 2010 det här målet.

Vår vision att en människa med psykisk sjukdom skall få möjlighet att uppnå sin fulla potential och respekteras som medarbetare, granne och vän.

Vår mission är att människor som varit i kontakt med psykiatrin och hamnat i någon form av utanförskap skall bli en del av ett sammanhang där man är viktig, önskad och behövd. När man kommer till Pelaren blir man bemött med respekt. Pelaren skall verka för medlemmars sysselsättning, i eller utanför verksamheten, samt arbeta för en ändrad samhällssyn av människor med psykiska funktionshinder. Detta gör vi genom en tydlig och evidensbaserad metod, Fountain House-modellen, samt en utåtriktad verksamhet där medlemmen alltid är i centrum.

Målsättningen förverkligas genom den arbetsinriktade dagen och övergångsarbeten. Vilket innebär att var och en som deltar skall ha meningsfulla arbetsuppgifter att utföra. Verksamhetens ambition är att människor med psykisk ohälsa genom den arbetsinriktade dagen och gemenskapen ska kunna rehabilitera sig såväl socialt som tillbaka till arbete, studier eller till något annat för dem själva godtagbart sammanhang.

Verksamheten är också inriktad på lärande utifrån den enskilda individens förutsättningar och önskemål. De medlemmar som väljer att arbeta kvar i Pelarens regi kan göra det. Deltagandet är frivilligt och sker på egna villkor.

Sist vill vi nämna att Pelarens nya hemsida har lanserats under vecka 42, kolla in och besök den. www.klubbhusetpelaren.ax.

Pelaren/medlemmar/anställda och styrelse